VIDEO: Argentína: Generálne zhromaždenie

Argentina_logomini10. januára 2010 v Pilar v Argentíne sa o 19.00 hod. sv. omšou začalo Bratské generálne zhromaždenie minoritov. Sv. omši predsedal generálny minister rádu P. Marco Tasca. Súčasťou otváracieho programu bolo tiež prvé organizačné zasadnutie a vystúpenie folklórnej tanečnej skupiny ...

10. januára 2010 v Pilar v Argentíne sa o 19.00 hod. sv. omšou začalo Bratské generálne zhromaždenie minoritov. Sv. omši predsedal generálny minister rádu P. Marco Tasca. Súčasťou otváracieho programu bolo tiež prvé organizačné zasadnutie a vystúpenie folklórnej tanečnej skupiny, pri ktorom sa bratia dobre zabavili.

 

Na stretnutie prišlo 150 bratov, predstavených, delegátov, zodpovedných za logistiku a pozvaných hostí,  zo všetkých provincií a kustódií rádu, ktorí sa počas najbližších ôsmich dní budú venovať problematike stálej formácie rehoľníkov. Práce zhromaždenia sú rozdelené na konferencie (medzi prednášajúcimi sú Mons. Agostino Gardin OFMConv, byvalý generálny predstavený rádu a sekretár kongregácie pre zasvätený život, Mons. Andres Stanovnik OFMCap., arcibiskup Corrientes a jezuita P. Marko Rupnik), na počúvanie svedectiev  bratov zodpovedných za  stálu formáciu, na prácu v skupinách a na plenárne zasadnutia.

Generálne zhromaždenie sprevádzajú slová Sv. Písma z Listu Rimanom: „...premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“  (Rim 12,2) a fragment mozaiky  otca Rupnika zo seminára v Reggio Emilia v Taliansku znázorňujúca Emauzských učeníkov.  

 

 

Text a foto: P. Lucián