Argentína: Generálne zhromaždenie (2.)

Argentina_miniPozdravujem všetkých z horúcej Argentíny z bratského generálneho zhromaždenia. Máme za sebou dva pracovné dni vyplnené prednáškami a prácou v skupinách...

Pozdravujem všetkých z horúcej Argentíny z bratského generálneho zhromaždenia. Máme za sebou dva pracovné dni vyplnené prednáškami a prácou v skupinách. 

 

11. januára sa účastníkom generálneho zhromaždenia ako prvý prihovoril generálny minister rádu P. Marco Tasca.  Hovoril o túžbe, aby sa toto zhromaždenie stalo „pokorným zoslaním Ducha Svätého na náš rád“, aby bolo miestom, na ktorom „jeden brat druhému môže odovzdať vlastné skúsenosti“.  Po úvodnom slove najvyššieho predstaveného rádu nasledovala prednáška na tému: Zasvätený život a stála formácia, ktorú predniesol Mons. Agostino Gardin, OFMConv., bývalý generálny predstavený rádu. Pondelkové popoludnie patrilo slovinskému jezuitovi P. Markovi Rupnikovi. Páter Rupnik veľmi živým spôsobom v dvoch  prednáškach hovoril o živote podľa ducha a stálej formácií. Jeho prednášky sa dotýkali teologicko-duchovného aspektu stálej formácie rehoľníkov.  Okrem toho, každý deň P. Marko Rupnik pripravuje  duchovné zamyslenie, ktoré vždy sprevádza niektorá z jeho ikon.

 

Utorok 12. januára sme začali prednáškou kapucínskeho arcibiskupa Corrientes Mons. Andresa Stanovnika. Otec arcibiskup hovoril o sv. Františkovi ako ikone pre formáciu všetkých menších bratov. Po obede a sieste sa začala práca v skupinkách. Každú skupinku tvorí približne desať bratov z rôznych kútov sveta. V týchto pracovných skupinkách sa delíme skúsenosťami z vedenia a pohľadu na stálu formáciu v jednotlivých jurisdikciách nášho rádu.

 

Čas generálneho zhromaždenia je každodenne vyplnený spoločnou sv. omšou, liturgiou hodín a rozhovormi medzi bratmi. Samozrejme, že máme čas aj na oddych, lebo teploty siahajú nad 30°C.  

 

Text: P. Lucián; foto: P. Lucián, P. Teo a P. Grzegorz