Argentína: Generálne zhromaždenie (5.)

Argentina4_miniAj keď s riadnym oneskorením, ale predsa kvôli kronikárskemu záznamu chcem podať posledné informácie o bratskom generálnom zhromaždení bratov v Argentíne, ktoré sa konalo od 10. – 18. januára tohto roku.

Aj keď s riadnym oneskorením, ale predsa kvôli kronikárskemu záznamu chcem podať posledné informácie o bratskom generálnom zhromaždení bratov v Argentíne, ktoré sa konalo od 10. – 18. januára tohto roku.

Nedeľa, 17. januára, bola dňom oddychu. Po rannej svätej omši sme boli pozvaní na argentínsku pampu. Čas, ktorý sme prežili v krásnej prírode, vychutnávajúc grilovanú hovädzinu, baraninu a kuracinu, bol časom na upevňovanie vzájomných vzťahov. Vďaka tomuto výletu som mohol ešte bližšie spoznať bolonského provinciála, ktorý nás, slovenských cyklopútnikov, hostil vo svojom kláštore cez prázdniny.

Po nedeľňajšom oddychu posledný pondelok, 18. januára, bol časom intenzívnej práce. Vypočuli sme si viacero správ na rôzne dôležité témy. Generálny vikár rady hovoril o realizácii 6 ročného programu pre našu rehoľu a o situácii medzinárodného rímskeho kolégia Seraphicum. Generálny asistent pre západnú Európu hovoril o medzinárodných stretnutiach mládeže v Assisi. Predseda komisie pre revíziu konštitúcií hovoril o tom ako pokračujú práce na obnove konštitúcií. Padovský provinciál sa „pochválil“ prezentáciou nového diela Kláštorné kapituly. Toto posledné plenárne zasadnutia bolo zakončené generálnym ministrom rádu P. Marcom Tasca a prečítaním Posolstva generálneho zhromaždenia adresovaného všetkým bratom.

Ďakujem všetkým tým, ktorí ste nás sprevádzali svojimi modlitbami. Verím, že aspoň čiastočne to, čo som získal, budem môcť odovzdať mojim bratov v kustódii.

Text: P. Lucián; foto: P. Lucián a iní