OZ FRATER

oz_fraterObčianske združenie Frater ( z lat. frater = brat) vzniklo so zámerom pomôcť bratom minoritom pri napĺňaní ich pastoračných cieľov. Prečítajte si stanovy združenia a ...

oz_fraterObčianske združenie Frater ( z lat. frater = brat) vzniklo so zámerom pomôcť bratom minoritom pri napĺňaní ich pastoračných cieľov. Myšlienku založiť občianske združenie nosil v sebe páter Lucián, kustód rehole už dlho, „všetko však má svoj čas“... Ten čas prišiel na jeseň v roku 2009, kedy sa v spolupráci s laikmi, ktorí úzko spolup pacujú s Rehoľou minoritov, podarilo túto myšlienku zrealizovať.

Občianske združenie Frater (OZ Frater) má celoslovenskú pôsobnosť a jeho hlavnou náplňou je prostredníctvom projektov získavať prostriedky na aktivity bratov minoritov.

Poslaním združenia je v spolupráci s Rehoľou minoritov organizovať rôzne pastoračné aktivity pre všetky vekové skupiny. OZ Frater chce duševne, duchovne i hmotne podporovať rodiny zo sociálne a ekonomicky slabšieho prostredia, opustených a chudobných ľudí. Jeho cieľom je aj podporovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže zameranú na prevenciu látkových i nelátkových závislostí. Okrem podpory vzdelávania, má záujem podporovať aj kultúrno-spoločenské, ale aj iné podujatia, napomáhať pri rozvíjaní spolupráce medzi deťmi „zdravými“ a zdravotne postihnutými.

Ďalším špecifickým cieľom združenia je (v súčasnosti veľmi aktuálnym a potrebným) formovať a vzdelávať animátorov – dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládežou. Okrem týchto aktivít sa OZ Frater bude snažiť pomôcť aj bratom minoritom - misionárom, poskytovaním nielen humanitárnej a charitatívnej pomoci, ale aj prípravou misijných dobrovoľníkov a animátorov prostredníctvom animátorskej školy.

Animátorská škola je najbližší pripravovaný veľký projekt bratov minoritov, ktorého cieľom je aj touto formou podporiť minoritské misie a zároveň pomôcť mladým ľuďom naplniť ich túžbu stať sa misijným dobrovoľníkom. Cieľom tejto školy však nie je len príprava dobrovoľníkov pre misie v zahraničí, ale aj formácia a príprava mladých animátorov pre „misie“ na sídliskách, či inde na Slovensku, kde bratia minoriti pôsobia.

Členom združenia môže byť každý, komu je blízka františkánska spiritualita a kto má záujem pomáhať bratom minoritom v pastorácii detí, mládeže a dospelých a v napĺňaní ostatných cieľov, ktoré sú uvedené v stanovách.Tu si môžete pozrieť stanovy združenia, alebo stiahnuť prihlášku, prípadne môžete písomne alebo telefonicky kontaktovať Sekretariát OZ Frater.

Adresa:
Občianske združenie Frater
Nám. sv. Františka 4
84104 Bratislava
tel. : 0905147296
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.