Minoriti bielili u redemptoristov

Kostolna_miniPod vedením pátra Luciána Máriu Boguckého, OFMConv., kustóda minoritov na Slovensku,  si v rámci pôstnej obnovy počas predĺženého predkvetného víkendu bielili svoje duše od hriechov a zlých náklonností 34 „výnimoční“   jedinci – väčšinou manželské páry...

Pod vedením pátra Luciána Máriu Boguckého, OFMConv., kustóda minoritov na Slovensku,  si v rámci pôstnej obnovy počas predĺženého predkvetného víkendu bielili svoje duše od hriechov a zlých náklonností 34 „výnimoční“   jedinci – väčšinou manželské páry alebo aspoň ich polovičná reprezentácia (tá druhá polovica ostala s ďeťmi) – z rodinného spoločenstva  Misia Máriina. Celé to spáchali v pastoračnom zariadení redemptoristov v Kostolnej – Záriečí, ktoré im svojimi hrubými múrmi poskytli prepotrebné ticho, pokoj, pocit majestátnosti a skvelé služby vrátane klasickej slovenskej kuchyne.   

Účastníci  aspoň teoreticky pomerne podrobne prebádali a zdolali 7 hlavných hriechov. S potešením zistili, čo tam nepatrí, ale  aj týchto skúsených borcov občas prekvapilo, čo za ne už treba počítať. A handlovali, či sa nedá spustiť, ale On neustúpil.

Popritom získali plnomocné odpustky za krížovú cestu, denne oslávili veľkosť Božiu a jeho milosrdenstvo svätou omšou a porozprávali sa so svojim Spasiteľom v dvoch časovo hojných a podmanivo pripravených adoráciách. Keďže trpeli 24 hodinové silentium a hĺbali v zákutiach svojej duše, aspoň Jemu sa mohli vyrečniť. A pre istotu, aby niečo nezanedbali,  to ešte podopreli Ružencami , Anjelmi Pána, Rannými chválami i Vešperami

Bola to klasika a predsa zaujímavá, hĺbka lákavá a podmanivá jak sa patrí. Dušpastierske zariadenie v Kostolnej – Záriečí aj takémuto náporu hriechov odolalo.

Text: Ladislav Šutý, Foto: Peter Kossey