Náš mimoriadny hosť

Amedeo_miniposledných dňoch naše rehoľné spoločenstvo malo milosť stretnúť sa s mimoriadnym hosťom - pátrom Amedeom Ferrarim, talianskym minoritom zodpovedným v hnutí Fokoláre za rehoľníkov...

posledných dňoch naše rehoľné spoločenstvo malo milosť stretnúť sa s mimoriadnym hosťom - pátrom Amedeom Ferrarim, talianskym minoritom zodpovedným v hnutí Fokoláre za rehoľníkov a za spoluprácu tohto celosvetového hnutia s rehoľnými inštitútmi. P. Amedeo je odborníkom nielen v oblasti teológie a spirituality, ale aj v oblasti psychológie.

Minulého týždňa mal páter viacero konferencií v Maďarsku. Pri tejto príležitosti sme ho pozvali na stretnutie, počas ktorého by sa mohol s našimi slovenskými bratmi podeliť svojimi životnými skúsenosťami. V sobotu 17. apríla, v rámci každomesačnej duchovnej obnovy sa teda stretol s členmi našej komunity v Bratislave. Témou jeho prednášky a nasledujúceho niekoľkohodinového bratského zdieľania bol význam zasväteného života a zmysel troch rehoľných sľubov. V pondelok páter absolvoval podobné stretnutie s bratmi z komunít z východného Slovenska, ktorí sa kvôli tomu zišli v našom kláštore v Levoči.

P. Amedeo Ferrari je na Slovensku aj kvôli stretnutiam s členmi hnutia Fokoláre. V minulú nedeľu sa konalo takéto celodenné otvorené stretnutie v Centre Memory v Petržalke, kde sa zišla asi stovka mladých z celého Slovenska, aby počúvali jeho slová na témy, ako je sloboda, láska, realizácia človeka atď.. Podobné stretnutie s dospelými bude mať páter ešte v nasledujúcu stredu a potom už cestuje do Prahy, kde ho v nasledujúcich dňoch čaká podobný program.

Vďační za jeho návštevu a za slová, ktoré v nás zanechal, mu prajeme veľa Božieho požehnania v jeho službe.

text. tl, foto: archív