Kalwaria Pacławska (Pl): Pozdrav z noviciátu

noviciat_mini34Čas nášho noviciátu v Kalwarii Pacławskej (Pl) už presiahol svoju polovicu. Kalwaria Pacławska sa s príchodom veľkonočných sviatkov a jari zazelenala a pomaly rozkvitá do svojej plnej krásy, ale minoritský  kláštor...

05Čas nášho noviciátu v Kalwarii Pacławskej (Pl) už presiahol svoju polovicu. Kalwaria Pacławska sa s príchodom veľkonočných sviatkov a jari zazelenala a pomaly rozkvitá do svojej plnej krásy, ale minoritský  kláštor na jej vrchu je po celý rok plný života. Čas noviciátu, ktorý tu prežívame, má byť časom skúšky a spoznania rehole minoritov, do ktorej sa cítime byť povolaní. My spoznávame rehoľu a rehoľa nás.

Naplnením našich dní je v prvom rade intenzívna modlitba a potom mnohé formačné aktivity, hlavne prednášky o duchovnom živote, františkánskych charizmách, regule a dokumentoch rehole, rehoľnom práve, liturgii, speve a dejinách františkanizmu.  Učíme sa žiť a pracovať v spoločenstve. Okrem modlitieb a iných povinností trávime spolu i voľný čas na spoločných rekreáciách (čas oddychu vo forme priateľských posedení v kláštore alebo v záhrade) Okolité prostredie, ktoré je veľmi peknou prírodnou rezerváciou, spoznávame pri spoločných výletoch.  Ak si niekto chce oddýchnuť v tichu a samote, môže ísť na prechádzku i sám, alebo stráviť určitý čas v pustovni bl. Jakuba, ktorá sa nachádza v lese neďaleko kláštora.

Náš kláštor je dosť veľký, preto nám nikdy nechýba práca, ktorej sa dobrý františkán nemá báť. Okrem práce v kláštore radi pomáhame aj na veľkom hospodárstve, kde naši starší bratia chovajú prasiatka, ovce, kone, králiky a iné zvieratká.

Pomáhame  aj ako sprievodcovia po krížovej ceste, ktorú tvorí množstvo kaplniek rozložených po celej kalvárijskej hore. Tá je akoby „druhým Jeruzalemom“, kde možno kráčať po stopách trpiaceho Krista. Skupiny pútnikov sa ujímajú vždy dvaja z nás, ktorí sa s nimi modlia pobožnosť krížovej cesty a modlitbu sv. ruženca. Inak sa však nevenujeme nijakej pastoračnej práci, lebo noviciát je hlavne čas tichej modlitby a vnútorného sústredenia, čo nám má pomôcť v dobrej a zodpovednej príprave na zloženie prvých rehoľných sľubov. Preto sú i naše vonkajšie kontakty dosť obmedzené.

Naše spoločenstvo tvorí dvanásť bratov novicov, zo Slovenska sme dvaja, gdanská provincia tu má tiež dvoch bratov a krakovská provincia osem bratov. Našim „otcom“ je novicmajster, alebo inak povedané magister noviciátu, páter, ktorý nás sprevádza na ceste duchovného dozrievania a rozoznania v povolaní. O iné veci sa stará páter, ktorý je naším druhým predstaveným.  Okrem toho je na Kalvárii ešte kláštorná komunita, ktorá zabezpečuje duchovnú starostlivosť pre farníkov a pútnikov.

Vás, duchovných priateľov, prosíme touto cestou o podporu v modlitbe, ktorú na náročnej ceste františkánskeho povolania veľmi potrebujeme. Ak to bude Božia vôľa, radi pristúpime k svojím prvým rehoľným sľubom na jeseň v tomto roku. Nezabúdame sa modliť za všetkých, ktorí nám rôznymi spôsobmi pomáhajú.

Z Kalwarie Pacławskej Vás pozdravujú br. Ondrej a br. Jozef

Foto: http://www.nowicjat-kalwaria.franciszkanie.pl/