Farská púť do Arsu a Lúrd (1.)

Torino_miniNašu farskú púť sme začali sv. omšou v kostole sv. Františka o 4.30 hod., ktorú celebroval P. Lucián Bogucki, ktorý je aj naším sprievodcom. Po naložení batožiny nám udelil požehnanie na cestu P. Michal Ledecký.

1. deň

Našu farskú púť sme začali sv. omšou v kostole sv. Františka o 4.30 hod., ktorú celebroval P. Lucián Bogucki, ktorý je aj naším sprievodcom. Po naložení batožiny nám udelil požehnanie na cestu P. Michal Ledecký. Na naše veľké prekvapenie sme sa dozvedeli, že spolu s nami putuje aj o. Richard Bóna, rodák z Karlovej Vsi, ktorý prišiel z Clevelandu na návštevu Slovenska. Po organizačných pokynoch pátra Luciána, pani Aničky Čupkovej  a vodiča autobusu pána Hankeho sme sa pomodlili ranné chvály a po nich sme všetci dospávali krátku noc v pohodlnom klimatizovanom autobuse.

 

Za krásneho slnečného počasia prechádzame Rakúskom, čo sa nám po nekonečných upršaných dňoch doma zdá až neuveriteľné. Kocháme sa krásou sýtozelených kopcov, pasienkov  a malebných usadlostí. Keďže naša cesta je púť, venujeme sa aj modlitbe. Pomodlili sme sa radostný ruženec a o 15-ej hodine korunku k Božiemu milosrdenstvu. Do modlitieb sme zahrnuli aj prosby za všetkých blízkych, ktorí zostali doma.

 

Večer sme šťastne dorazili do Turína a ubytovali sme sa v penzióne sestier sv. Anny. Kto mal záujem, mohol ešte absolvovať večernú prehliadku centra Turína.

 

2. deň

V príjemnom a dobre vybavenom prostredí ubytovne sme sa prebudili dobre oddýchnutí a o 8-ej hodine sme sa zišli v kostole, zasvätenom sv. Františkovi Saleskému. Sv. omši predsedal o. Richard Bóna.

 

Po sv. omši sme mali prehliadku saleziánskeho areálu, zasvätenému Panne Márii Pomocnici kresťanov  vo štvrti Valdocco. Celým areálom nás sprevádzal brat Dominik Felber, salezián, ktorý študuje v Turíne a pochádza z Levoče. Svojím pútavým rozprávaním zo života Don Bosca v múzeu nás veľmi zaujal. Hlboký dojem v nás zanechala aj prehliadka baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 

Po prehliadke Valdocca sme sa vydali na ďalší úsek našej púte do La Salettu.

 

Text: Margaréta Odrášková; foto: pútnici