Farská púť do Arsu a Lúrd (2.)

La-Salette_miniPo serpentínach, ktorými sa prechádza z Talianska do Francúzska, sme sa začali šplhať ešte strmšími a krkolomnejšími serpentínami do cieľa našej cesty, s mariánskymi piesňami a modlitbou na perách. Odmenou nám bola prekrásna panoráma La Salettu...

2. deň – pokračovanie

Po serpentínach, ktorými sa prechádza z Talianska do Francúzska, sme sa začali šplhať ešte strmšími a krkolomnejšími serpentínami do cieľa našej cesty, s mariánskymi piesňami a modlitbou na perách. Odmenou nám bola prekrásna panoráma La Salettu, kde sa z úchvatnej prírodnej scenérie vynímala bazilika Matky Božej a jej milostivá socha ožiarená slnkom.

 

Po ubytovaní sme sa zhromaždili v oratóriu na modlitbe posvätného ruženca. Po skončení modlitby sme sa zišli s ostatnými prítomnými pútnikmi v bazilike na spoločné rozjímanie o časti evanjelia sv. Jána, v ktorej sa hovorí o stretnutí Pána Ježiša so Samaritánkou. Rozjímanie viedli miestni kňazi v štyroch jazykoch – v poľštine, vo francúzštine, v angličtine a v slovenčine. Na záver pobožnosti sa všetci zúčastnili sprievodu so svetlami, pričom sa spievala modlitba Anjel Pána a mariánske piesne v národných jazykoch.

 

3. deň

Ráno, tretieho dňa našej púte, nám páter misionár lasatettskej Panny Márie, ktorý koordinuje program prichádzajúcich pútnikov, premietol príbeh o posolstve Panny Márie z La Salettu. Nasledovala koncelebrovaná sv. omša. Pútavú homíliu predniesol už spomínaný páter misionár.

 

I keď celé dopoludnie ležala nad La Salettom hustá hmla, nebránila nám prejsť krížovú cestu, ktorú sme obetovali za obrátenie naše a našich blížnych.Pri našom odchode sa hmly nad La Salettom zdvihli a opäť zasvietilo slnko.

 

Okolo 18-ej hodiny sme prišli do Villefranch a ubytovali sme sa v hoteli F 1.

 

Text: Margaréta Odrášková, foto: pútnici