Farská púť do Arsu a Lúrd (3.)

Ars_miniDnes sa má naplniť hlavný cieľ našej púte „Za sv. Jánom M. Vianneyom v roku kňazov“, do miesta jeho pôsobiska Arsu. Dostalo sa nám tej milosti, že sv. omšu v „Bazilike svätého farára“, ktorú sme slávili s pútnikmi z Venezuely, koncelebrovali naši kňazi... 4. deň

Dnes sa má naplniť hlavný cieľ našej púte „Za sv. Jánom M. Vianneyom v roku kňazov“, do miesta jeho pôsobiska Arsu. Dostalo sa nám tej milosti, že sv. omšu v „Bazilike svätého farára“, ktorú sme slávili s pútnikmi z Venezuely, koncelebrovali naši kňazi spolu s venezuelskými kňazmi a ich biskupom dvojjazyčne. Požehnaním pred dlhou cestou do Lúrd bolo i to, že sv. omša bola slúžená o tri hodiny skôr, ako nám to bolo pôvodne určené.

 

Po sv. omši sme navštívili múzeum – faru a dom, v ktorom žil svätý farár z Arsu. Dojala nás skromnosť príbytku a spôsob jeho života. Hneď vedľa múzea sa nachádza kaplnka Srdca, v ktorej je v zlatom relikviári vystavené srdce sv. Jána M. Vianneyho. V prehliadke Arsu sme pokračovali návštevou múzea voskových figurín, kde sa v 15. scénach zobrazujú udalosti zo života svätca od narodenia až po smrť. Zmysel života a práce sv. Jána M. Vianneyho vyjadruje veta, ktorú povedal pastierikovi, ktorý mu v hmle ukázal cestu, keď prvýkrát prichádzal do Arsu: „Ty si mi ukázal cestu do Arsu, ja ti ukážem cestu do neba.“

 

Poklonili sme sa aj najsvätejšej Sviatosti oltárnej, vystavenej na nepretržitú poklonu v kaplnke Prozreteľnosti. Aspoň zvonku sme si prezreli komplex budov PROVIDENCE – Prozreteľnosť, ktorý vybudoval svätý farár pre vyučovanie chudobných dievčat a sirôt. Dnes slúži tento komplex ako Dom pútnikov. Zaujal nás aj rozľahlý priestor nového moderného kostola Milosrdnej Matky Božej v podzemí, ktorý sa nachádza hneď vedľa baziliky.

 

Už o 12,30 h sme sa mohli vydať na cestu k Matke Božej do Lúrd. Vďaka našim zručným a zodpovedným vodičom dorazili sme do cieľa už pred 22 h. Pohľad na majestátnu osvetlenú baziliku Notre Dame de Lourdes nás očaril a spontánne sme začali spievať Ave Mária.

 

Ubytovali sme sa v komplexe katolíckej charity „Cité de Saint Pierre“, ktorý je zasadený do prekrásnej zelene pahorku nad mestom.

 

Text: Margaréta Odrášková, foto: pútnici