Farská púť do Arsu a Lúrd (4.)

Lourdes_mini

Po výdatnom nočnom daždi nastalo svieže ráno a než sme sa stihli naraňajkovať vykuklo slniečko. Na sv. omšu sme sa zišli pred Massabielskou jaskyňou, hlboko dojatí pohľadom na miesto zjavenia so sochou Panny Márie.

5. deň

Po výdatnom nočnom daždi nastalo svieže ráno a než sme sa stihli naraňajkovať vykuklo slniečko. Na sv. omšu sme sa zišli pred Massabielskou jaskyňou, hlboko dojatí pohľadom na miesto zjavenia so sochou Panny Márie. Sv. omšu slúžili naši kňazi. Celým mariánskym údolím sa k Panne Márii vznášali slovenské piesne. Na záver vrúcne zaznela pieseň Lurdská hviezda prekrásna.

 

Po sv. omši sme sa pripojili k ďalším pútnikom, s ktorými sme prechádzali priestorom jaskyne a dotýkali sme sa jej stien – svedkov zjavenia. Mohli sa započúvať aj do zurčania zázračného prameňa. Hneď za tým sme sa vydali na krížovú cestu, ktorá sa vinula na kopci z opačnej strany baziliky. Pobožnosť krížovej cesty bola ďalším hlbokým zážitkom. Jednotlivé výjavy predstavovali 2 metre vysoké sochy, pôsobiace veľmi živo.

 

Popoludní sme sa pridali k eucharistickému sprievodu. Za zvukov piesní, velebiacich Eucharistiu v piatich jazykoch, prechádzali dlhé rady vozičkárov, za nimi niesli kňazi Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu a nasledovali ostatní pútnici. Po celej ceste, až do podzemnej baziliky sv. Pia X., sa šírila vôňa kadidla. Po zhromaždení veľkého množstva pútnikov v bazilike sa konali spoločné modlitby, prednášali sa opäť vo viacerých jazykoch prosby a napokon bolo udelené pútnikom požehnanie so Sviatosťou oltárnou.

 

Dnešný deň končil stretnutím všetkých pútnikov, ubytovaných v komplexe Cité de Saint Pierre – boli to pútnici z Nigeru, Belgicka, Francúzska a Slovenska. Každá skupina, vrátane nás, sa predstavila a zaspievala niekoľko ľudových piesní.

 

6. deň

Prebudili sme sa do slnkom zaliatej lurdskej krajiny. V diaľke sa črtali zasnežené končiare Pyrenejí. Po modlitbe ranných chvál a deviatnika k sv, Jánovi M. Viannneyovi, sme zišli do mariánskeho údolia, kde sme si vyčkali poradie na kúpeľ v posvätnej uzdravujúcej vode lurdskej Panny Márie. Pre každého z nás to bol veľmi silný zážitok. Svätá omša sa dnes slúžila v kaplnke sv. archanjela Gabriela v bazilike Notre Dame des Lourdes.

 

Všetci karloveskí pútnici spolu s P. Luciánom Boguckým a o. Richardom Bónom vyprosujú hojnosť božích milostí a požehnanie pre našu karloveskú farnosť a pre celú minoritskú komunitu.

 

Text: Margaréta Odrášková foto: pútnici