Farská púť do Arsu a Lúrd (5.)

Lourdes2_miniPopoludní sme sa vydali na prehliadku mesta. Prešli sme mostom ponad rieku Gavu, ktorej voda sa dravo valí a po predchádzajúcich dažďoch napĺňa koryto až po okraj. Úzkymi uličkami sme prišli k domu rodiny Soubirous, kde sme si poprezerali pôvodné zariadenie.

6. deň – pokračovanie

Popoludní sme sa vydali na prehliadku mesta. Prešli sme mostom ponad rieku Gavu, ktorej voda sa dravo valí a po predchádzajúcich dažďoch napĺňa koryto až po okraj. Úzkymi uličkami sme prišli k domu rodiny Soubirous, kde sme si poprezerali pôvodné zariadenie. V tomto dome sa sv. Bernadeta rozlúčila s rodičmi, keď odchádzala do kláštora v Nevers. Hneď vedľa sa nachádza dom – mlyn, kde sa sv. Bernadeta narodila. Ďalšou zastávkou bola väznica – Cachot – kam sa rodina musela odsťahovať z mlyna, pretože v krajine bola bieda a hlad, vláda prideľovala múku bezplatne a mlyn skrachoval. Šesťčlenná rodina tu žila veľmi biedne, v jednej vlhkej miestnosti. Z tohto biedneho príbytku vyšla malá Bernadeta aj dňa 11. februára 1858 zbierať drevo k rieke Gave, kde sa jej v neďalekej Massabielskej jaskyni prvý raz zjavila Panna Mária. Neďaleko väznice stojí farský kostol, v ktorom bola malá Bernadeta pokrstená. Kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a neskôr aj sv. Bernadete.

 

Zo starého mesta sme sa vrátili do mariánskeho údolia na prehliadku baziliky, ktorá má tri časti – hornú baziliku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, strednú časť tvoria krypty a pôvodná kaplnka, vystavaná na žiadosť Panny Márie /na jej stavbe sa podieľal aj otec sv. Bernadety/ a dolnú baziliku Panny Márie ružencovej. Bazilika Panny Márie ružencovej má okrúhly pôdorys a v prednom poloblúku sú po celej výške namaľované výjavy, znázorňujúce ružencové tajomstvá.

 

O 17-tej hodine sme sa znovu zúčastnili na Eucharistickej procesii spojenej s požehnaním v podzemnej bazilike, aby sme znovu načerpali milosti, ktorými toto miesto oplýva.

 

Večer o 21-ej hodine sa naša slovenská skupina pútnikov, označená zástavou a transparentom SLOVENSKO, zaradila do mohutnej procesie pútnikov z celého sveta, ktorí sa zišli na ružencovú pobožnosť. Na čele sprievodu niesli sochu Lurskej Panny Márie, za ňou nasledoval nesčíselný rad vozičkárov a za nimi veľké množstvo ostatných pútnikov so zapálenými sviečkami. Modlitby a mariánske piesne zaznievali v rôznych jazykoch celého sveta a spoločné AVE MARIA rozochvelo nielen celé mariánske údolie, ale aj naše srdcia.

 

Text: Margaréta Odrášková,  foto: pútnici