Farská púť do Arsu a Lúrd (7.)

Padova_miniKeďže sa nachádzame v Padove a dnes je sviatok sv. Antona Paduánskeho, sv. omšu budeme sláviť v jemu zasvätenej bazilike.

8. deň
Naša cesta lemovala pobrežie Stredozemného mora. Prechádzali sme Azúrovým pobrežím popri mestách Cannes a Nice. Prestávku sme mali nad Monacom. Aspoň z výšky diaľnice sme si mohli pozrieť a vyfotografovať kráľovský palác a ostatnú časť tohto malého mestského štátu. Prešli sme do Talianska a pokračovali popri Ligúrskom pobreží nazývanom aj Riviera dei Fiori. San Remo sme videli iba z diaľky v zátoke. Neskôr sme minuli Janov.

 

Večer sme zakončili v Padove výdatnou večerou v hoteli Cassa a Colori.

 

9. deň

Dnes končí naša púť!

Keďže sa nachádzame v Padove a dnes je sviatok sv. Antona Paduánskeho, sv. omšu budeme sláviť v jemu zasvätenej bazilike. Pred slávnostnou sv. omšou sme si prezreli baziliku sv.Justíny. Zaujala nás všetkých svojím impozantným zjavom.

 

Prechádzame obrovským námestím, ktoré lemujú sochy významných Padovčanov, avšak dnes ich prekrývajú stánky, ktorými je námestie zaplavené, pretože sú tu hody. Vchádzame do baziliky sv. Antona, ktorá je preplnená pútnikmi a vôňou ľalií. V dave sa pomaly posúvame k hrobu sv. Antona. Dotýkame sa s úctou náhrobnej dosky a prechádzame ku kaplnke relikvií, kde sú vystavené časti jeho odevu a iné predmety, ktoré používal. V relikviári je vystavený jeho jazyk a hlasivky, ktorými svätec dokázal zaujať a obrátiť množstvo hriešnikov.

 

O 11,oo hod. sa začína slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom je diecézny biskup Padovy. Koncelebruje mnoho kňazov, medzi nimi aj náš P. Lucián a o. Richard. Obrady doprevádza spev veľkého chrámového zboru. Snažíme sa vnímať priebeh sv. omše v taliančine. Vyprosujeme na príhovor sv. Antona, tak ako počas celej púte, na všetkých sv. omšiach, našim rodinám, našim kňazom, celej karloveskej farnosti a celému Slovensku potrebné milosti, božie požehnanie a dary Ducha Svätého k naplneniu života podľa evanjelia.

 

Po skončení sv. omše si ešte prezeráme areál kláštora, kupujeme posledné suveníry a odchádzame autobusom domov.

 

Naša púť trvala 9 dní a počas nej sme sa modlili deviatnik k sv. Jánovi M. Vianneymu za kňazov, v rámci ktorého sme sa oboznámili s listom Svätého Otca Benedikta XVI. k roku kňazov a čítali sme si z myšlienok sv. Jána M.Vianneyho. Dnes končíme aj 9 dní trvajúce modlitby za konkrétneho kňaza, ktorého si na odporúčanie P. Luciána každý pútnik „adoptoval“.

 

Do Bratislavy prichádzame obohatení  duchovnými zážitkami, z ktorých, ako dúfame, budeme čerpať posilu do našich ďalších dní. Je nedeľa 13. júna 2010, 23 hod. Zastavujeme v Karlovej Vsi, na parkovisku pred kláštorom.

 

Text: Margaréta Odrášková; foto: pútnici