Bratislava: Duchovná obnova Františkánskeho svetského rádu.

Bac_na_miniDesať členov karloveského Bratstva sv. Maximiliána začalo svoju duchovnú obnovu v kaplnke kláštora minoritov modlitbou ranných chvál zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Po modlitbe ranných chál sme sa autami premiestnili do neďalekej obce Báč, do Kostola sv. Antona Paduánskeho.

Desať členov karloveského Bratstva sv. Maximiliána začalo svoju duchovnú obnovu v kaplnke kláštora minoritov modlitbou ranných chvál zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Po modlitbe ranných chál sme sa autami premiestnili do neďalekej obce Báč, do Kostola sv. Antona Paduánskeho.

Na tomto milostivom mieste sme prežili niekoľko nádherných okamihov naplnených modlitbami a prednáškami. Miestny duchovný otec nám priblížil založenie farnosti a prinesenie milostivého obrazu, ktorý je známy tým, že Panna Mária, na ňom zobrazená, niekoľko krát ronila krvavé slzy. Plátno, do ktorého boli slzy utreté sa nachádzajú v relikviári, ktorý sme si uctili bozkom a modlitbou.

Potom sme po krátkej prestávke rozjímali nad zastaveniami krížovej cesty. Zobrazenia jednotlivých zastavení sú umiestnené v tvare kruhu pri kostole. Po tejto modlitbe sme navštívili rehoľné sestry, Dcéry sv. Františka. V ich kláštornej kaplnke zasvätenej Božskému Srdcu sme sa poklonili Pánu Ježišovi a potom sme asi pol hodiny zotrvali v príjemnom rozhovore so sestričkami na ich dvore s jazierkom.

Po obede v miestnej reštaurácii a po krátkom oddychu sme sa rozlúčili s dedinkou Báč. Cestou napäť sme sa zastavili v pri hrobe bl. sestry Zdenky v Podunajských Biskupiciach, kde sme zotrvali v krátkej modlitbe. Viaceré sestry sa zúčastnili sv. omše a štvrtkovej poklony Sviatosti oltárnej spojenej s modlitbou vešpier v našom kostole sv. Františka.

 

Text: s. Matilda; foto: br. Martin