Bratislava: Prvý stupeň lektorátu miništrantov

lektorat_miniCeloročné úsilie zavŕšilo desať našich miništrantov získaním prvého stupňa lektorskej služby. Z tejto príležitosti im správca farnosti, P. Lucián M. Bogucki odovzdal miništrantské preukazy.

 

 

Prvý stupeň lektorského kurzu je zameraný na schopnosť pochopiť čítaný text, rozdeliť si ho na významové jednotky a správne ich intonovať Chlapci sa pod vedením br. Martina oboznámili s pojmom inšpirácia Svätého písma a hlbšie sa zoberali prvými piatimi knihami Starého zákona, ako aj najvýznamnejšími novozákonnými spismi - evanjeliami.

 

Text a foto: br. Martin