Brehov: Detský integračný tábor.

brehov_mini

„Milovať druhého znamená vedieť pozerať sa na svet jeho očami“ bolo heslo tohoročného letného tábora. Stretli sa v ňom deti so sluchovým postihnutím, deti z detského domova, ako aj počujúce deti žijúce v rodinách, aby spoločne strávili týždeň (19.-24. júl) v brehovskom kláštore.

 

 

60-tim deťom sa pod vedením br. Martina venovalo 11 animátorov z Bratislavy. Medzi nimi bol aj P. Felix M. Žiška OFM, ktorého (nie len kňazská) služba bola veľkým prínosom zvlášť pre sluchovo postihnuté deti, keďže ovláda posunkovú reč. V „posunkovaní“ mu pomáhala p. Dáša Mellová, vďaka ktorej sa tábora mohli zúčastniť aj deti z kremnického detského tábora. Veľmi potešiteľné bolo, že mnoho detí sa spontánne učilo posunky, aby tak mohli ľahšie komunikovať.

 

Stretnutia v skupinkách, v tanečnom, divadelnom, výtvarnom a športovom krúžku, ako aj ďalšie aktivity boli zamerané na schopnosť vyjadriť svoje videnie sveta a zároveň pokúsiť sa vžiť do nazerania toho druhého. Nechýbali samozrejme ani rôzne súťaže a športy. Vďaka peknému počasiu zvlášť obľúbeným bolo kúpanie sa v bazéne počas poobednej siesty.

 

Slávenie svätých omší, sv. spoveď, modlitba ruženca, púť do Cejkova na sviatok Márie Magdalény ako aj ďalšie aktivity boli orientované na pomoc deťom vytvoriť si a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. Výborne im v tom pomáhali hudobní animátori Michal a Lucka (ale aj ostatní animátori), vďaka čomu boli tieto stretnutia veľmi živé a radostné.

 

Deti prezentovali nadobudnuté zručnosti a schopnosti počas záverečného vystúpenia v kultúrnom dome. Predstavili sa svojim rodičom a ostatným deťom nacvičeným tancom a scénkou o Márii Magdaléne. Do bodu varu deti priviedol záverečný spev táborovej hymny „Tancujem, spievam si“.

 

Text: br. Martin, foto: br. Martin a Dáša M.

 

 

Viac fotiek je možné vidieť vo fotogalérii.

Videa si môžete pozrieť na:

http://www.youtube.com/watch?v=LGx65GO7CV0

http://www.youtube.com/user/MartinKollar100#p/u/6/1SBI4KyjyZI

http://www.youtube.com/user/MartinKollar100#p/u/2/XnatVIYtP0s

http://www.youtube.com/user/MartinKollar100#p/u/4/XcEDrpIkqU4

http://www.youtube.com/user/MartinKollar100#p/u/5/Y2xOJpnOeLE

http://www.youtube.com/user/MartinKollar100#p/u/3/YM9kOeRgOh0

http://www.youtube.com/user/MartinKollar100#p/u/1/KJT3DOThp1k

http://www.youtube.com/user/MartinKollar100#p/u/0/8LDMDpTbRGw