Homôlka: Letná duchovná obnova MM

Homolka_miniPrázdniny sa pomaly končia, naše telesné schránky cez leto pookriali a duše po celý čas kričali: „Aj my! Aj my!“ Tak sme im uviazali podbradníky a dali sa do kŕmenia. Vďační stravníci pochádzali väčšinou zo spoločenstva Misia Máriina z rôznych bratislavských farností... 

Prázdniny sa pomaly končia, naše telesné schránky cez leto pookriali a duše po celý čas kričali: „Aj my! Aj my!“ Tak sme im uviazali podbradníky a dali sa do kŕmenia. Hlavnými kuchármi boli páter Lucián Mária Bogucki OFMConv. a Pavol Kossey a Vierka Václavová zo Spoločenstva Dobrého Pastiera. Výdatná duchovná mariánska potrava sa podávala na chate Homôlka v dňoch 22. – 28. augusta 2010. Vďační stravníci pochádzali väčšinou zo spoločenstva Misia Máriina z rôznych bratislavských farností, ale mali sme medzi sebou aj hostí z Ladiec, Bolerázu, Hulu či až zo Stuttgartu. Spolu tam bolo v akcii 117 anjelov strážnych – 64 pre nás dospelých a seniorov a 53 muselo byť ostražitejších lebo chránili naše deti a mládež. Úspešne.

 

Počas dňa sme sa snažili striedať príjem potravy pre telo i dušu. Ochotní a šikovní animátori z našich rodín pripravili pre deti všetkých vekových kategórií pekný program (duchovný aj športový) a tak umožnili aj rodičom malých detí zúčastniť sa na stretnutiach. Našou túžbou bolo aspoň sa priblížiť k plášťu našej Nebeskej Mamy – doobeda skrze prednášky pátra Luciána, poobede a večer aj cez prácu v skupinkách, či samých so svojím „ja“. Okamžitý výdaj telesnej energie bol zabezpečený všakovakým spôsobom – od prechádzok, hľadania húb, behania za loptou, cez tradičnú obnoviádu a nočnú hru až po plávanie. Zato duchovné ovocie tohto týždňa sa budeme snažiť rozdávať počas celého nasledujúceho školského roka v našich rodinách, školách, na pracoviskách...

 

Dennodenne myslieť na to, že len v tichu môžeme poznať seba samého a Boží plán s naším životom. Mária to vedela. Dennodenne myslieť na to, že len od nášho slobodného „áno“ záleží uskutočnenie Božích zámerov pre dobro naše aj iných. Mária to vedela. Myslieť na to, že pri stretnutiach s ľuďmi máme k nim prinášať Ježiša ako Ho niesla pod srdcom Mária keď šla navštíviť Alžbetu. Ona to vedela. A v tom spočívala jej radosť i pokoj zároveň.

Bohu vďaka za všetko.

 

Text: Monika Vaneková; foto: Pavol Kossey a Peter Hrbík