Piata národná volebná kapitula OFS

mini_ofsV piatok 10. septembra začala v saleziánskom dome v Žiline Piata Národná volebná kapitula OFS na Slovensku. Zúčastnilo sa jej okolo 60 bratov a sestier rádu.

Piata národná volebná kapitula OFS na Slovensku 10. - 12. 9. 2010

...hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným (2 Kor 8,9)
Touto témou sa v piatok 10. septembra začala v saleziánskom dome v Žiline Piata Národná volebná kapitula OFS na Slovensku. Zúčastnilo sa jej okolo 60 bratov a sestier rádu. Úvodom do kapituly bola slávnostná svätá omša, počas ktorej zhromaždených bratov a sestry tretieho rádu svojim slovom povzbudil Mons. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy. Ako delegát generálnej ministerky Františkánskeho svetského rádu sa na kapitule zúčastnil Benedetto Lino, člen predsedníctva Medzinárodnej rady OFS, ktorý viedol aj jej volebnú časť. Delegátom za duchovnú asistenciu pre svetských františkánov na medzinárodnej úrovni bol kapucín p. Amanuel Mesgun Temelso OFMCap. Kapituly sa zúčastnila aj konferencia Slovenských duchovných asistentov P. Jozef Konc OFMCap, P. Peter Gallik OFMConv a P. Jakub Martaus OFM. Na kapitule sa zúčastnili aj hostia zo zahraničia, národný minister svetských františkánov v Čechách Václav Nemec a dve zástupkyne svetských františkánov z Maďarska.
Bratia a sestry diskutovali a hodnotili pozitíva aj nedostatky predchádzajúceho obdobia a pripravovali návrhy do budúcnosti. Sobotňajšie popoludnie bolo venované samotným voľbám novej Národnej rady, ktorá bude slúžiť a viesť bratstvo na Slovensku počas nasledujúcich troch rokov. Posledný deň kapitulné zhromaždenie pripravovalo a schvaľovalo závery kapituly, ktoré budú usmerňovať prácu a rozvoj rádu v najbližšom období. Témou, ktorá určuje smer tohto rozvoja pre františkánske svetské spoločenstvá v nasledujúcom období je „Vytvárať spoločenstvo nad Božím slovom.“

text: pg, foto: Sidónia Gáborová