Páter Stanislav, ďakujeme

Maciaszek_mini15. augusta 2010  páter Stanislav Maciaszek sa po pätnástich rokoch pastoračného účinkovania na Slovensku vrátil do rodného Poľska. Teraz pôsobí v minoritskom kláštore  v Dabrowie Gorniczej.

15. augusta 2010  páter Stanislav Maciaszek sa po pätnástich rokoch pastoračného účinkovania na Slovensku vrátil do rodného Poľska. Teraz pôsobí v minoritskom kláštore  v Dabrowie Gorniczej.

Páter Stanislav na Slovensku staval prvé kroky v Spišskom Štvrtku, kde začal účinkovať ako kaplán 5. júla 1995. Jeho ďalším pôsobiskom bol kláštor v Karlovej Vsi v Bratislave od janára1996 do apríla 1998. Potom zase dva roky Sp. Štvrtok a opätovne Bratislava do júla 2003. V rokoch 2003 až 2007 bol P. Stanislav gvardiánom kláštora v Brehove. Po kustódialnej kapitule ho predstavení poslali na dva roky do Sp. Štvrtku. Posledný rok P. Stanislav účinkoval v Levoči.

Páter Stanislav, ďakujem za Tvoju obetavú a radostnú službu v našej slovenskej minoritskej kustódii a na novom pôsobisku v Poľsku Ti prajeme hojnosť Božích milostí a veľa pokoja.

Text: P. Lucián; foto: Peter Katrik