Nový Dvůr, ČR: Duchovné cvičenia bratov juniorov

pokus_3 V dňoch 17.9 – 22.9. 2010 prežívali bratia juniori spolu s niektorými bratmi našej kustódie svoje každoročné duchovné cvičenia. Strávili sme päť dní v opátstve rádu mníchov trapistov v Novom Dvore, neďaleko Plzne v Českej republike.

Manuálna práca mníchov je pravidelne prerušovaná slávnostnou formou modlitby liturgie hodín. Mnísi sa stretávajú sedemkrát denne na spoločnú modlitbu v kostole. Ich práca je zameraná predovšetkým na poľnohospodársku činnosť. Každý kláštor sa musí uživiť prácou mníchov. V novodvorskom opátstve chovajú ovce, hospodária v lese a vyrábajú horčicu podľa originálnej trapistickej receptúry. Aj počas práce zachovávajú ideál prvých mníchov a pri práci sa modlia.

 

V tomto duchu, obklopení nádhernou prírodnou scenériou a posvätným tichom - tak dôležitým prvkom mníšskej spirituality - sme načúvali Božiemu slovu, ktoré sme nechávali rozoznieť v našich srdciach. V tom nám pomáhal aj náš spolubrat z českej provincie bratov minoritov o. Josef Goryl, ktorý nás uvádzal do modlitby Božím slovom. Aj touto cestou ďakujeme o. Josefovi za jeho úsilie a námahu. Počas našich duchovným cvičení sme sa zúčastňovali liturgických slávení spolu s mníchmi. Mali sme možnosť sláviť s nimi sv. omšu a liturgiu hodín. Na záver duchovných cvičení traja bratia juniori obnovili svoje dočasné sľuby. Ďakujeme bratom trapistom z Nového Dvora za ich modlitby a pohostinnosť, ktorú nám počas pobytu preukázali.

 

text: br. Róbert, foto: br. Jaroslav