Kalvária Paclavska [PL]: Duchovné cvičenia

Kalvaria_miniV dňoch 19. – 24. septembra 2010  páter Lucian Bogucki, náš kustód, bol hosťom v kláštore v Kalvárii Paclavskej, kde na pozvanie predstavených noviciátu našej rehole ohlasoval Božie slovo na duchovných cvičeniach pre bratov novicov a postulantov...

V dňoch 19. – 24. septembra 2010  páter Lucian Bogucki, náš kustód, bol hosťom v kláštore v Kalvárii Paclavskej, kde na pozvanie predstavených noviciátu našej rehole ohlasoval Božie slovo na duchovných cvičeniach pre bratov novicov a postulantov z Poľska i zo Slovenska.

 

Pre bratov postulantov sú tieto duchovné cvičenia „bránou“ do rehoľného života, pretože po ich skončení sú kánonicky prijatý do noviciátu a dostanú františkánsky habit. Následne prežívajú jeden celý rok v odosobnení a v stíšení v modlitbe, práci a štúdiu, aby sa tak pripravili na zloženie prvých sľubov. Pre bratov novicov, sú takéto rekolekcie poslednou a najintenzívnejšou prípravou na veľký životný krok, akým je zloženie prvých sľubov.

 

Páter Lucian sa v prednáškach zameral na dôležitosť skutočného stretnutia sa s Kristom v modlitbe, dôležitosť odkrytia v našom živote pravdivej Božej tváre, nadviazanie kontaktu s Bohom cez správny vzťah k sebe samému, k svojmu blížnemu, k bratom v ráde i k predstaveným.

 

Tieto duchovné cvičenia určite všetkým pomohli k dokonalejšiemu porozumeniu svojho minoritského povolania kráčať podľa vzoru sv. Františka k svojej spáse spoločne s Kristom, cestou evanjeliových rád, odpovedajúc láskou na Lásku, ktorou je Boh.  

 

Text: br. Jozef Sukeník; foto: br. Mikolaj Markowicz a br. Arkadiusz Zelechowski