Kalvária Paclavska [PL]: Prvé rehoľné sľuby

sluby_miniBratia Ondrej Pastva a Jozef Sukeník dňa 25. septembra 2010 zložili v reholi minoritov na jeden rok svoje prvé rehoľné sľuby a týmto ukončili ročný noviciát v poľskom kláštore v Kalvárii Paclavskej.

Bratia Ondrej Pastva a Jozef Sukeník dňa 25. septembra 2010 zložili v reholi minoritov na jeden rok svoje prvé rehoľné sľuby a týmto ukončili ročný noviciát v poľskom kláštore v Kalvárii Paclavskej.

 

Samotná slávnosť prvých rehoľných sľubov zhromaždila na tomto známom mariánskom pútnickom mieste, ktoré sa nachádza na juhovýchode Poľska, príbuzných, priateľov a spolubratov našich mladých rehoľníkov. Slovenských minoritov zastupovali bratia z Bratislavy a Sp. Štvrtku spolu so svojim predstaveným P. Luciánom M. Boguckim, do ktorého rúk brat Ondrej a Jozef sľubovali na jeden rok žiť v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote. Spolu s našimi slovenskými bratmi svoje prvé sľuby zložili ďalši ôsmi bratia z krakovskej a gdaňskej rehoľnej provincie.

 

Brat Ondrej Pastva pochádza zo Sp. Novej Vsi a svoju rehoľnú formáciu začal v postulate v Bratislave. Brat Jozef Sukeník pred vstupom do noviciátu študoval ako bohoslovec v Kňazskom seminári biskupa Vojtaššáka na Spišskej Kapitule. Naším novým rehoľníkom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

 

Text: lmb; foto: noviciát OFMConv.