Bratislava – Ružinov: Farské misie

Ruzinov_miniV rámci veľkých bratislavských ľudových misií, ktorých sprievodným mottom boli slová Evanjelium nádeje sklamať nemôže sa bratia minoriti zapojili do ohlasovania živého Slova v bratislavskej farnosti Ružinov, ktorú spravujú bratia vincentíni.

V rámci veľkých bratislavských ľudových misií, ktorých sprievodným mottom boli slová Evanjelium nádeje sklamať nemôže sa bratia minoriti zapojili do ohlasovania živého Slova v bratislavskej farnosti Ružinov, ktorú spravujú bratia vincentíni. V našom misijnom tíme boli P. Peter Gallik z Brehova a bratia Roman Gažúr a Jozef Košč z kláštora v Levoči.

 

Farské misie sa začali v sobotu večer sv. omšou, v ktorej zazneli slová evanjelia, ktoré pripravil sám Boh a ktoré boli otázkou pre všetkých nás a teda či nájde Syn Človeka vieru na zemi keď príde. Počas sv. omší ráno a večer, a prvé tri dni aj počas sv. omší pre deti, bratia misionári sa vo svojich príhovoroch venovali témam, ktoré mali napomôcť prehĺbeniu viery a tiež osobnému obráteniu.

 

V nedeľu a v pondelok po stavovských príhovoroch pre  ženy a mužov sa prítomným prihovorili svojimi svedectvami členovia Kruciáty oslobodenia človeka z Levoče. Tieto požehnané dni v ružinovskej farnosti vyvrcholili záverečnou sv. omšou pri ktorej bol posvätený misijný kríž a obnova zasvätenia sa Bohu.

 

P. Jozef sa spolu s P. Luciánom Boguckim a bratmi bohoslovcami v nedeľu popoludní zúčastnili záverečnej sv. omše k bratislavskej katedrále, ktorej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup.

 

Nech to, čo bolo zasiate v srdciach veriacich hlavného mesta našej vlasti, teraz Pán rozmnoží a dá vzrast.

 

Text: P. Jozef Košč OFMConv. ; foto: OFMConv.