Stretnutie medzinárodnej komisie pre formáciu v Ríme

cif_miniV dňoch od 18. – 23. októbra 2010 sa v priestoroch minoritského kolégia sv. Bonaventúru v Ríme konalo zasadnutie medzinárodnej komisie pre formáciu. Jej členmi sú bratia reprezentujúci sedem jednotlivých regionónov, do ktorých ...

V dňch od 18 – 23 októbra 2010 sa v priestoroch minoritského kolégia sv. Bonaventúru v Ríme konalo zasadnutie medzinárodnej komisie pre formáciu. Jej členmi sú bratia reprezentujúci sedem jednotlivých regionónov, do ktorých je naša rehoľa administratívne rozdelená a tiež predstavitelia dôležitejších štúdijných centier. Práce celkovo trinásťčlennej komisie vedú dvaja bratia z generálneho sekretariátu pre formáciu so sídlom v Ríme. Náš spolubrat Tomáš Lesňák sa zúčastnil na tomto stretnutí ako reprezentant zodpovedných za rehoľnú formáciu minoritov vo východoeurópskom regióne.

 

Poslaním komisie je pravidelne prehodnocovať stav formácie v ráde. Ďalej sú jej zverené konkrétne úlohy ako napríklad vypracovanie podkladov pre dôležité dokumenty, ktoré majú usmerňovať chod výchovy bratov v dobe prípravy na apoštolský život ako aj tých, ktorí sa už definitívne odovzdali Bohu a plnia rozličné služby.

 

Na pracovných stretnutiach sa striedavo zúčastnili aj otec generál, generálny vikár, či generálny sekretár. Jednou z dôležitých výziev pred ktorými stojí dnes rehoľná výchova je skutočnosť prelínania kultúr v globalizujúcom sa svete. Je to jedna z tém, ktorej sa bude venovať budúcoročný kongres bratov v Nairobi. Priebieha tiež práca nad obnovou rehoľných konštitúcií. Koordinátor tohto dlhoročného projektu si vyžiadal osobitné stretnutie s komisiou, keďže významná časť konštitúcií je venovaná práve formácii.

 

V týždni naplnenom prácou, modlitbou a reflexiou, sa našiel čas aj na moment spoločného odpočinku, keď sa bratia vydali na púť do Bagnoregio, rodného mesta ich významného spolubrata sv. Bonaventúru, aby si vyprosili múdrosť a Božie svetlo.

 

Text: tl, foto: br. Andrej Šegula