Kuba: Nový minoritský kláštor

mini_kubaBratia minoriti majú v hlavnom meste Kuby v Havane nový kláštor. Je zasvätený sv. Maximiliánovi a okrem iného má slúžiť ako formáčný dom pre mladých rehoľníkov.

Doterajšia jediná prítomnosť bratov minoritov na Kube v meste Matanzase sa rozšírila o nový kláštor. Nachádza sa v hlavnom meste Kuby – v Havane. Nový kláštor je zasvätený sv. Maximiliánovi a bude okrem iného slúžiť ako formačný dom pre mladých rehoľníkov.

Nový kláštor sa nachádza v rekonštruovanej budove a je situovaný priamo v centre mesta. Bratia tam majú na starosti kostol sv. Františka (vzdialený približne 300 m od kláštora) a farský kostol, ktorý je zasvätený sv. Kláre (vzdialený od kláštora približne 10 km). Momentálne sa v komunite nachádzajú traja bratia a štyria postulanti. Jednou s dôležitých úloh, ktorú v Havane budú bratia plniť, je bližšia spolupráca s ostanými františkánskymi rodinami. Už teraz existujú pekné kontakty s františkánmi a kapucínmi ako aj s terciármi. Posilniť a rozšíriť medzi nimi spoluprácu bratia chcú aj prostredníctvom Centra františkánskej spirituality, ktoré vzniká pri našom kláštore.

Prví minoritskí misionári prišli na Kubu pred deviatimi rokmi do mesta Matanzas. Momentálne sa v krajine pôsobia siedmi bratia a štyria postulanti.

 

Spracované podľa ofmconv.org

 

 

 

text: br. Pavol, foto: archív OFMConv