Košice: Kultúra smrti verzus kultúra života

Seminar_miniV piatok 12. novembra 2010 sa na teologickej fakulte v Košiciach uskutočnil pracovný seminár na tému: Kultúra smrti verzus kultúra života – súčasná situácia, súčasné potreby, súčasné možnosti.

V piatok 12. novembra 2010 sa na teologickej fakulte v Košiciach uskutočnil pracovný seminár na tému: Kultúra smrti verzus kultúra života – súčasná situácia, súčasné potreby, súčasné možnosti. Seminár usporiadala mužská a ženská konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

 

V štyroch tematických blokoch sa zhromaždeným na tomto seminári, provinciálom a provinciálkam a ostatným rehoľníkom, prihovorili odborníci z oblasti bioetiky.  Ako prvý svoj príspevok predniesol spišský diecézny biskup Mons. Prof. František Tondra. Ďalej nasledovali prednášky jezuitského pátra a zároveň lekára P. Jána Ďačoka, europoslankyne MUDr. Anny Záborskej, doc. Jozefa Glasa a doktora A. Hrádockého.

 

Kultúra smrti – jej korene, jej protagonisti, jej ciele, jej pôsobenie, jej prejavy. Analýza dnešnej situácie rodiny, deti, mládeže. Analýza situácie na Slovensku v oblasti politiky, ekonomiky, zdravotníctva, školstva, médií, zákonodarstva. A úloha i možnosti katolíckej cirkvi pri šírení kultúry života, stanovili tematický obsah príspevkov spomenutých prednášajúcich.

 

Pracovný seminár ukončila sv. omša, ktorej predsedal Mons. Milan Chautur, predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS.

 

Text a foto: lmb