Bratislava: Duchovná obnova OFS

mini_5Spoločná modlitba, rozjímanie, delenie sa, ale aj spoločný obed a káva boli náplňou dňa duchovnej obnovy sestier terciárok Bratstva sv. Maximiliána, ktorý viedol br. Martin.

Spoločná modlitba, rozjímanie, delenie sa, ale aj spoločný obed a káva boli náplňou dňa duchovnej obnovy sestier terciárok Bratstva sv. Maximiliána, ktorý viedol br. Martin.

 

Po modlitbe ranných chvál v kláštornej kaplnke sme sa premiestnili do Mariánky. Tu po krátkej modlitbe v chráme, sme modlitbou a spevom rozjímali nad utrpením nášho Spasiteľa. Jednotlivé zastavenia si pripravili sestry. Aj vďaka náročnosti terénu a množstvu lístia, ktoré nám sťažovali chôdzu, sme krížovú cestu prežívali veľmi osobne.

 

Po spoločnom obede a káve s bratmi v kláštore sme pokračovali prednáškou o okolnostiach vzniku Františkánskeho svetského rádu v 13. storočí. Krátku pauzu na čaj vystriedalo čítanie a diskusia o Liste sv. Františka ministrovi. V tomto pomerne krátkom texte sme našli množstvo cenných rád pre náš každodenný život.

 

Záverom a vyvrcholením celodenného programu bola sv. omša, ktorú predchádzala modlitba sv. ruženca v Kostole sv. Františka.

 

Text a foto: br. Martin