novena2

PROGRAM:

Kráľovná neba a zeme

 

Slávnostné sväté omše budú slúžiť kňazi dekanátu Bratislava – Sever 

 

29. novembra

pondelok
 Kráľovná anjelov

Ľudovít Pokojný, dekan – Záhorská Bystrica (dĺžka: 33 min.)

 

30. novembra

utorok
 Kráľovná apoštolov

Mons. Marián Gavenda, farár – Devín (dĺžka: 20 min.)

 


1. decembra

 streda
 Kráľovná všetkých svätých

Miroslav Komorný, farár – Zohor (dĺžka: 15 min.) 

 


2. decembra

štvrtok
 Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu

 

Štefan Herényi, farár – Dlhé Diely (dĺžka: 17min.)


3. decembra

piatok
 Kráľovná rodiny

 

Stanislav Vojtko, farár – Dúbravka (dĺžka: 30 min.)


4. decembra

sobota
 Kráľovná posvätného ruženca

Marek Krošlák, farár – Lamač (dĺžka: 20 min.)

 


5. decembra

nedeľa
 Kráľovná nanebovzatá

P. Ján Chryzostom Vadrna CCG, kaplán – Marianka (dĺžka: 16 min.)


 6. decembra

pondelok
 Kráľovná serafínskeho rádu

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv., farár – Karlova Ves (dĺžka: 18 min.)

 
7. decembra

utorok
 Kráľovná pokoja

P. Ján Štefanec, SVD, správca UPC – Mlynská Dolina (dĺžka: 19 min.)


8. decembra: Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Celebrant:  emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol (dĺžka: 22 min.)