Poľsko: Návšteva noviciátu

Od 18. do 19. februára som navštívil noviciát krakovskej minoritskej provincie, ktorý sa nachádza na juhovýchode Poľska na hraniciach s Ukrajinou. Od 18. do 19. februára som navštívil noviciát krakovskej minoritskej provincie, ktorý sa nachádza na juhovýchode Poľska na hraniciach s Ukrajinou.

Cieľom mojej cesty bolo stretnutie so slovenským novicom br. Dominikom Mrázom, ktorý pochádza zo Sniny (na fotografii spolu s otcom magistrom). Okrem osobných rozhovorov s Dominikom som mal možnosť sa stretnúť s jeho vychovávateľmi. Veľkým povzbudením pre mňa bolo spoločne stretnutie so všetkými novicmi na modlitbách, pri sv. omši a na spoločnej rekreácii. Bratov novicov som informoval o živote minoritov na Slovensku a v Albánsku.

V súčasnosti na noviciáte v Kalwarii Paclawskej v Poľsku je 20 novicov. Okrem Poliakov sú tam bratia z Ruska, Slovenska a Uzbekistanu.