Budapešť: Začiatok jubilejného roka

Budapest_miniDňa 11.12.2010 v Budapešti bratia Lucián, Michal, Ján a Dominík  sa zúčastnili  osláv otvorenia 100.  výročia smrti a 160. výročia narodenia zakladateľky Dcér sv. Františka Assiského matky Anny Brunner.

Dňa 11.12.2010 v Budapešti bratia Lucián, Michal, Ján a Dominík  sa zúčastnili  osláv otvorenia 100.  výročia smrti a 160. výročia narodenia zakladateľky Dcér sv. Františka Assiského matky Anny Brunner.

 

Slávnosť začala svätou omšou ktorú celebroval pomocný  biskup  arcidiecézy Budapešť – Ostrihom   Mons. János Székely. Otec biskup   pripomenul sestrám príklad sv. Františka  a jeho pohľad na chudobného Krista a jeho starostlivosť a lásku k blížnemu čo je aj hlavnou náplňou sestier pracujúcich v nemocniciach. Slová zakladateľky Matky Anny :,,Čerpajte silu z hlbokej viery a dôvery v Boha a z neustanej modlitby“ nech sú posilou do ich každodenného nasledovania Krista a práce s blížnym.

 

Text: br. Dominík Mráz; foto: P. Michal a br. Dominík