Spišská Kapitula: Deň zasväteného života

2. februára na sviatok Obetovania Pána, ktorý my ako rehoľné osoby z ustanovenia Božieho služobníka Jána Pavla II. slávime ako Deň zasväteného života, sa rehoľníci spišskej diecézy stretli so svojim diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom.

2. februára na sviatok Obetovania Pána, ktorý my ako rehoľné osoby z ustanovenia Božieho služobníka Jána Pavla II. slávime ako Deň zasväteného života, sa rehoľníci spišskej diecézy stretli so svojim diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom.

 

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Začalo sa spoločnou sv. omšou zo sviatku Hromníc, počas ktorej sa prítomným prihovoril otec biskup. Vo svojom príhovore sa odvolal na rozjímania terajšieho pápeža Benedikta XVI., ktoré ešte ako kardinál zverejnil v knihe Zasiahnutí neviditeľným. Otec biskup nás povzbudil, aby sme boli služobníkmi nového sveta, ktorého éra sa začala narodením Ježiša Krista a tiež k tomu, aby sme boli svetlom pre tento svet, ktorý kráča vo tmách.

 

Po Eucharistii sme prijali pozvanie na občerstvenie v seminárnej jedálni, kde sme sa ako členovia z rôznych rehoľných rodín zdieľali radosťou zo stretnutia.

 

Následne v aule kňazského seminára sa uskutočnila voľba zástupcov z rehoľných spoločenstiev do Pastoračnej rady diecézy. Za mužské rehole bol zvolený náš rehoľný spolubrat P. Adam Baran OFMConv. z kláštora v Levoči a ženské rehole bude reprezentovať sestra Teodózia Janíková z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža. Všetkým prítomným sa prihovoril nakoniec o. Leonard Lasota, palotín, ktorý sa vo svojej prednáške odvolal na slová sv. Pavla a poukázal na to, že my sami, ako rehoľníci, sme živými listami, cez ktoré sa Boh chce dotknúť sŕdc ľudí.

 

Pre našu komunitu tento slávnostný deň zasväteného života začal už deň skôr, kedy našu komunitu navštívili br. Lucián Bogucki a br. Tomáš Ryba a takto v predvečer tohto sviatku odovzdal bratom komunity prvý a nový Štatút našej kustódie.

 

Foto: sr. Dávida, text br. Jozef