Štatút minoritskej kustódie

Statut_miniPo ôsmych rokoch existencie minoritskej kustódie Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Slovensku sa bratia dočkali schválenia vnútorných predpisov, ktoré sa úradne volajú Štatút kustódie.

Po ôsmych rokoch existencie minoritskej kustódie Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Slovensku sa bratia dočkali schválenia vnútorných predpisov, ktoré sa úradne volajú Štatút kustódie. Štatút bol schválený generálnym predstaveným rádu a jeho radou 3. novembra  2010.

 

Príprava Štatútu kustódie bola dosť náročná. Po zredigovaní jednotlivých predpisov bol Štatút prijatý všetkými bratmi na mimoriadnej kustodiálnej kapitule, ktorá sa konala 9. marca 2010. Nakoľko sme kustódiou zriadenou krakovskou minoritskou provinciou, k Štatútu sa vyjadrovala aj provinciálna kapitula našej materskej provincie. Ku definitívnemu schváleniu Štatútu generálnym ministrom sme potrebovali aj súhlas krakovského provinciála, ktorý nám bol udelený 7. októbra 2010.

 

2. februára 2011 Štatút kustódie dostali všetci bratia so želaním kustóda, aby „nám pomáhal na ceste k svätosti, ktorá si od nás vyžaduje vernosť rehoľným predpisom“. Lektúra a realizácia tohto Štatútu má nám pomáhať „v každodennom rehoľnom živote, aby sme boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali“.

 

V bratislavskej komunite odovzdanie Štatútu malo miesto pri večernej breviárovej modlitbe Kompletórium na sviatok Obetovania Pána. Deň skôr brat kustód navštívil všetky komunity a osobne odovzdal bratom tento najnovší a najdôležitejší dokument našej kustódie.

 

Text: lmb; foto: br. Pavol Češek