Albánsko: Novinky z našej misie

Chceli by sme aspoň krátko poinformovať všetkých našich priateľov, dobrodincov a priaznivcov našej misie o malých, ale badateľných novinkách z našej farnosti: Chceli by sme aspoň krátko poinformovať všetkých našich priateľov, dobrodincov a priaznivcov našej misie o malých, ale badateľných novinkách z našej farnosti:

1. Od dvoch týždňov sme začali chodiť učiť náboženstvo – evanjelizovať do novej dediny - Sulaj, kde žijú už od dávna „tzv. tradiční katolíci“, a teda aj keď sa hlásia ku katolíckej viere, nie sú ešte pokrstení ani deti ani dospelí. Sulaj je takto v poradí už ôsmym miestom, kde učíme náboženstvo a pripravujeme ľudí k sviatostiam.

2. V uplynulom týždni nám došiel pekný dar z jednej farnosti z Nemecka: lavice do kostola. Vďační sme teda nielen spomínanej farnosti, ale aj známej organizácii „Kirche in not“, ktorá nám pomohla zabezpečiť transport pre tieto pekné lavice.

3. V posledných dňoch sme umiestnili na kostolné oplotenie informačné tabule o našom kostole. Zdá sa to niečo jednoduché či banálne, ale pre nás má to význam. Žijeme totiž v meste, kde väčšina sú moslimovia alebo pravoslávni, a katolíkov je tu ozaj malé percento. Stávalo sa v minulosti, že ľudia, ktorí prechádzali okolo ani nevedeli čo to je za budova. Istý pán, ktorý dennodenne predáva pred našim kostolom zeleninu, vravel, že doteraz on sám bol tou „informačnou tabuľou“, keď okoloidúcim vysvetľoval čo to je za budova. 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nás podporujú či už modlitbou, alebo aj iným možným spôsobom, aby sa takto – skrze našu prítomnosť a službu – mohlo šíriť Božie kráľovstvo aj v Albánsku.

Text: fr. Jaro Cár
Foto: fr. Marek Redlich