Ružomberok: Kustód navštívil KU

KU_miniV piatok 25. februára 2011 na pozvanie J.M. pána rektora prof. Tadeusza Zasepu mal som možnosť navštíviť Katolícku univerzitu v Ružomberku. Týmto spôsobom som chcel vyjadriť poďakovanie pánu rektorovi za jeho prítomnosť v našej karloveskej farnosti v Bratislave.

V piatok 25. februára 2011 na pozvanie J.M. pána rektora prof. Tadeusza Zasepu mal som možnosť navštíviť Katolícku univerzitu v Ružomberku. Týmto spôsobom som chcel vyjadriť poďakovanie pánu rektorovi za jeho prítomnosť v našej karloveskej farnosti v Bratislave.

Pán rektor ma najprv prijal vo svojej kancelárii na rektoráte univerzity. Počas rozhovoru ma informoval o výsledkoch akreditačnej komisie, ktorá zasadala deň skôr v Žiline, a ktorá potvrdila KU status univerzitnej vysokej školy. Po prehliadke Auly rektorov mal som možnosť v sprievode pána rektora pozrieť si novootvorené televízne štúdium na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty a pozemok na budovy budúcej univerzitnej knižnice.

 

V programe mojej návštevy KU nechýbala aj krátka zastávka pri rodnom dome Bernarda Jaška v Černovej, príslušníka Zboru národnej bezpečnosti, ktorý bol popravený pred šesťdesiatimi rokmi za snahu zachrániť niekoľko desiatkov kňazov infiltrovaných ŠtB. Pán rektor, tak ako prisľúbil naším farníkom z Karlovej Vsi v ich mene pred pamätnou tabuľou, venovanou Bernardovi Jaškovi, zažal kahanec a predniesol krátku modlitbu.

 

Chcem aj touto cestou tlmočiť poďakovanie J.M. pána rektora prof. Tadeusza Zasepy všetkým veriacim z Karlovej Vsi za ich milodary obetované na rozvoj KU v Ružomberku v nedeľu 20. februára 2011. Celková suma činila 1702,90 Eur.

 

Text: P. Lucián; foto: Vladimír Buzna