Sté narodeniny pátra Bernardína Jozefa Mráza,OFMConv.

Sté narodeniny pátra Bernardína Jozefa Mráza,OFMConv.

Sté narodeniny pátra Bernardína Jozefa Mráza,OFMConv.

Dnes, 5. marca 2009, slovenskí a českí minoriti slávia okrúhle životne jubileum pátra Bernardína Mráza, slovenského spolubrata a člena českej rehoľnej provincie sv. Cyrila a Metoda.

P. Bernardín Jozef Mráz sa narodil 5.03. v Levoči. Pre rehoľný život, ako sám spomína, ho zapálil ďalší levočský minorita, páter Dominik Novotný. Do noviciátu nastúpil v Spišskom Štvrtku 20.09.1925 a ukončil ho zložením prvých rehoľných sľubov 21.09.1926. Ako šestnásťročný novic na sviatok sv. Terézie Avilskej, po rôznych vnútorných zápasoch stratil všetky pochybnosti ohľadom rehoľného života. Spolu s ďalšími troma spolubratmi patril brat Bernardín k prvému novootvorenému noviciátu v Spišskom Štvrtku. Jeho novicmajstrom bol významný slovenský minorita P. Ján Alexander Chrappa.

V roku 1926 bol mladý rehoľník Bernardín poslaný na štúdia do Talianska. Filozofické štúdium, ktoré začal v Osimo, dokončil potom v Assisi. Teológiu absolvoval v rehoľnom kolégiu v Ríme. Tam sa v roku 1929 stretol aj so sv. Maximiliánom, ktorý práve odchádzal na misie do Japonska.

Dňa 29. mája 1930 zložil v Ríme svoje večné sľuby do rúk generálneho predstaveného P. Alfonza Orliniho. Sviatosť kňazstva brat Bernardín prijal 12. júla 1931 vkladaním rúk kard. Selvagianiho, vikára rímskej diecézy, v bazilike Dvanástich Apoštolov v Ríme. Svoju primičnú sv. omšu slúžil v katakombách sv. Kalixta.

V septembri 1931 bol menovaný za prefekta chlapčenského internátu v Levoči. Túto funkciu zastával až do roku 1937, keď nastúpil do Českého Krumlova na miesto kaplána. Ďalším miestom jeho pôsobenia, od roku 1943 bola Opava. V roku 1945 sa vrátil do Českého Krumlova. Po „barbarskej noci“ bol väznený v Bohosudove a neskôr v Oseku. Po prepustení prišiel do Prahy, kde žije dodnes v kláštore sv. Jakuba.

Text: lmb; foto: archív OFMConv

foto 1: Páter Bernardín Mráz

foto 2: Fotografia pátra Bernardína pri príležitosti zloženia večných sľubov

foto3: Pred niekoľkými rokmi, spolu so svojou rodinou a so svojim mladším bratom, už nebohým pátrom Odilom Mrázom (vpravo).