Pôstna modlitebná akcia za povolania

Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojom posolstve k 48. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý budeme v Cirkvi spoločne prežívať 15. mája 2011, na štvrtú veľkonočnú nedeľu, pripomína, že povinnosť napomáhať kňazské a rehoľné povolania sa týka celého kresťanského spoločenstva.

V odpovedi na posolstvo Svätého Otca vytvoríme v pôstnom období v našej kustódii modlitebnú reťaz na úmysel duchovných povolaní. Modlitebná akcia pozostáva z modlitby krížovej cesty spolu s veriacimi pri našich kostoloch a kláštoroch na tento úmysel v určenú pôstnu nedeľu. V týždni po krížovej ceste všetkých povzbudzujeme, aby svoje modlitby a pôstne predsavzatie obetovali aj na tento úmysel. Týmto spôsobom vytvoríme spoločnú pôstnu modlitebnú reťaz za duchovné duchovné povolania pre Cirkev a pre našu rehoľnú rodinu na Slovensku.

 

V našich komunitách sa budeme modliť takto:

 

  • Albánsko – 1. pôstna nedeľa (13. marec)
  • Bratislava – 2. pôstna nedeľa (20. marec)
  • Brehov – 3. pôstna nedeľa ( 27. marec)
  • Levoča – 4. pôstna nedeľa (3. apríl)
  • Spišský Štvrtok – 5. pôstna nedeľa (10. apríl)