Generálna vizitácia

asistent_mini10. marca 2011 sa v minoritskej kustódii Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Slovensku začala historicky druhá generálna vizitácia.

10. marca 2011 sa v minoritskej kustódii Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Slovensku začala historicky druhá generálna vizitácia.

 

Vizitátorom, ktorý reprezentuje generálneho ministra rádu, je P. Jacek Ciupiński, generálny asistent pre strednú a východnú Európu.  P. Jacek pochádza z Poľska a jeho materskou provinciou je provincia Nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom vo Varšave. Generálna vizitácia sa uskutočňuje približne raz za šesť rokov.

Na začiatku svojej vizitácie sa P. Jacek stretol s k kustódom a jeho radou. Počas tohto stretnutia generálny vizitátor získal celkový pohľad na kustódiu zo strany jej vedenia a tiež sa oboznámil s prácou jednotlivých členov rady. P. Jacek Ciupiński využil aj príležitosť navštíviť bratov františkánov, kde sa stretol s provinciálom P. Jeremiášom Kvakom.

V piatok 11. marca sa začala vizitácia bratislavskej komunity. Po Bratislave prídu na rad ďalšie kláštory. Vizitácia sa ukonči 23. marca ďalším pracovným stretnutím s kustodiálnou radou.

Albánsku komunitu generálny asistent vizitoval v januári tohto roku.

Text: lmb; foto; archiv OFMConv.