„Stratila sa a našla sa“

Invertarium_miniVo štvrtok 17. marca 2011 po desiatkach rokov neprítomnosti sa vrátila bratom minoritom vzácna kniha z levočského kláštora Liber inventariorum rerum universarum conventus Leucsoviensis ad S. Spiritum.

Vo štvrtok 17. marca 2011 po desiatkach rokov neprítomnosti sa vrátila bratom minoritom vzácna kniha z levočského kláštora Liber inventariorum rerum universarum conventus Leucsoviensis ad S. Spiritum. Túto knihu, ktorá sa doteraz nachádzala vo farskom archíve v Hlohovci, po predchádzajúcom súhlase Mons. Róberta Bezáka, trnavského arcibiskupa,  odovzdal kustódovi P. Luciánovi M. Boguckému  hlohovecký farár Marek Jesenák.

 

Liber invertariorum je kniha, ktorá od roku 1748 až do roku 1939 zachytáva zoznam rehoľníkov žijúcich a účinkujúcich v levočskom kláštore, kópie generálnych a provinciálnych aktov, zoznam majetku kostola a kláštora a iné dôležité záznamy.

 

Predpokladáme, že kniha sa ocitla v archíve farského úradu v Hlohovci, vďaka pátrovi Ladislavovi Šurinovi OFMConv., hlohoveckému rodákovi, ktorý bol do apríla 1950 členom našej rehoľnej komunity v Levoči. Po barbarskej noci sa páter Šurina vrátil do svojho rodiska a túto knihu musel zobrať so sebou. Je možné, že pred svojou smrťou náš spolubrat Liber invertariorum dal do úschovy farskému úradu, alebo to urobila jeho rodina, až po jeho smrti.

 

O tom, že táto kniha je súčasťou farského archívu v Hlohovci, sme sa dozvedeli na základe informácie z týždenníka pre katolíckych veriacich v Hlohovci „Farská rodina“, v ktorom sa písalo o archivovaných dokumentoch vo farnosti.

 

Text a foto: lmb