Dolný Smokovec: Duchovná obnova pre učiteľov

Smokovec_mini27 pedagogických a nepedagogických zamestnancov Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku sa v dňoch 18. – 20. marca 2011 zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci.

27 pedagogických a nepedagogických zamestnancov Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku sa v dňoch 18. – 20. marca 2011 zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. Trojdňové cvičenia viedol exercitátor páter Lucián Mária Bogucki.

 

Prvý deň začal krížovou cestou s myšlienkami bl. sr. Zdenky a pokračoval adoráciou pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Druhý deň boli pripravené prednášky. Prvé dve boli zamerané na tému Budovanie spoločenstva, tretia sa venovala téme Novej evanjelizácie. Záverečná nedeľná prednáška pojednávala o Rozlišovaní povolania.

 

Neodmysliteľnou súčasťou bolo slávenie sv. omší, vysluhovanie sviatosti zmierenia a osobné rozhovory s pátrom Luciánom. Sobotný večer ponúkol zúčastneným dokument o sv. Františkovi a film Exorcism of Emily Rose.

 

Text: Mgr. Nora Mydlová; foto: archív OFMConv.