Misie v Abraháme

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože túži za tebou“. Slová tohto žalmu vystihujú naše našu túžbu po očistení a sústredení najmä teraz v čase pôstneho obdobia. „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože túži za tebou“. Slová tohto žalmu vystihujú naše našu túžbu po očistení a sústredení najmä teraz v čase pôstneho obdobia. K naplneniu týchto našich túžob prispeli aj sväté misie, ktoré sa Božím riadením a tiež pozvaním pátrov minoritov naším duchovným otcom Vdp. Antonom Zoňom uskutočnili v našej farnosti. Pátri Peter a Roman, priniesli po 66 rokoch do našej farnosti závan Ducha Svätého s bohatým misijným programom.

Misie sme začali v nedeľu 1. marca na sv. omšiach v Abraháme a v Hoste. V pondelok nás navštívilo spoločenstvo Kruciáty z Levoče, v utorok sme si pripomenuli sviatosť krstu, v stredu si naši manželia obnovili svoje manželské sľuby. Vo štvrtok sa celý deň niesol v znamení Eucharistie. Po večernej sv. omši sme sa doma delili požehnaným chlebom. V piatok pátri navštívili našich chorých, ktorým udeľovali sviatosti. Večerná sv. omša bola tiež zameraná na utrpenie a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. 

Sobota bola príležitosťou pre našich mladých a k našim misionárom sa pridali ich mladší spolubratia z Bratislavy spolu s mládežou. Okrem spievania a scénok nám hovorili aj o svojich cestách pri hľadaní povolania.
Pri večernej sv. omši sme sa modlili za našich zosnulých a navštívili sme cintorín, kde sa program tohto dňa zakončil.
Druhou pôstnou nedeľou sa sväté misie u nás skončili a vyvrcholili slávnostným posvätením misijných krížov.

Text: farníčka, foto: Vdp. A. Zoň, br. Tibor