Praha: Sté narodeniny P. Bernardína

8. marca 2009 sa v minoritskom kláštore v Prahe zhromaždili bratia minoriti z Čiech a Slovenska, aby poďakovali Pánu Bohu za 100. rokov života P. Bernardína Jozefa Mráza. 8. marca 2009 sa v minoritskom kláštore v Prahe zhromaždili bratia minoriti z Čiech a Slovenska, aby poďakovali Pánu Bohu za 100. rokov života P. Bernardína Jozefa Mráza.

Oslavy sa začali o 10.30 hod. slávnostnou sv. omšou v minoritskej bazilike sv. Jakuba. Sv. omši predsedal pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk spolu s českým provinciálom P. Bogdanom Sikorom. Na záver sv. omše krátko prehovoril otec Bernardín, ktorý poďakoval Pánu Bohu za dar života a povolania a prítomným veriacim za dar spoločnej modlitby.

Po sv. omši pokračovali oslavy pri spoločnom stole v priestoroch sály Jána Luxemburského. Na úvod obedu sa oslávencovi prihovoril starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Slovensko na životnom jubileum pátra Bernardína, rodáka z Levoča, okrem najbližšej rodiny zastupovali bratia minoriti z Bratislavy spolu so svojim kustódom, pátrom Luciánom.