Farská púť 2011 (1.deň)

Polsko_miniTohtoročnú farskú púť zorganizoval P. Lucián M. Bogucki pre karloveských farníkov, pri príležitosti 70. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána Mária Kolbeho, v bunkri hladu v koncentračnom tábore Oświecim.

 

Tohtoročnú farskú púť zorganizoval P. Lucián M. Bogucki pre karloveských farníkov, pri príležitosti 70. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána Mária Kolbeho, v bunkri hladu v koncentračnom tábore Oświecim.

 

Plní očakávania sa účastníci púte začali schádzať na parkovisku pri spojenej škole sv. Františka už pred 5,30 h, i keď plánovaný odchod bol až o 6,oo h.

Po spoločnej modlitbe a odovzdaní sa do ochrany Panny Márie a patróna cestujúcich sv. Krištofa, sme sa vydali za slnečného rána na našu púť.

V pohodlnom klimatizovanom autobuse ubiehala cesta hore Považím a svieža zeleň jarnej prírody povznášala naše mysle. Pútnicky naladení, pomodlili sme sa nielen za seba, ale za všetkých blízkych a tých, ktorí sa odovzdali do našich modlitieb, radostný ruženec, popretkávaný mariánskymi piesňami.

Cesta nám rýchle ubiehala aj vďaka tomu, že naša spolupútnička, pani V. Szalayová, nám poskytovala informácie o cieľoch nášho dnešného putovania – o Soľnej bani vo Wieliczke a Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach.

Krátko popoludní sme dorazili k Soľnej bani Wieliczka, ktorá je už od roku 1978 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vstup ako skupina sme mali vopred rezervovaný so sprievodkyňou v českom jazyku.

Soľ sa tu ťažila už od 13. storočia. Baňa je hlboká 327 m a jej celková dĺžka je vyše 300 km. Všetkých nás zaujali unikátne technické riešenia a umelecké diela vytvorené z kamennej soli v priestoroch soľných jaskýň. Najväčší dojem na nás urobil chrám sv. Kingy, vytesaný v soľnej komore 101 m pod zemou a imitácia originálnych zvukov práce v bani, ktoré sa vznášali v tmavej jaskyni nad soľným jazerom, podfarbené zvukom skladby Poem od Zdenka Fibicha.

Za výdatného dažďa a búrky, ktorá sa strhla, keď sme boli ešte v podzemí, sme sa presunuli do Krakowa – Lagiewnikov. Tu nám P.Lucián odslúžil sv. omšu v slovenskej kaplnke, v areáli Svätyne Božieho milosrdenstva. Po sv. omši a májových litániách našu skupinu privítala slovenská rehoľná sestra Inga, ktorá nám priblížila život sv. sestry Faustyny Kowalskej. Poukázala na nesmiernu veľkosť Božieho milosrdenstva a na odkaz sv. Faustyny, aby sme sa aj my naučili byť milosrdní voči svojim blížnym.

Po ubytovaní sa v Dome sv. Faustyny sme si vykonali súkromnú adoráciu pred obrazom Božieho milosrdenstva  a uctili sme si relikvie sv. Faustyny. Na záver dňa sme sa pokochali pohľadom na osvetlené Sanktuárium Božieho milosrdenstva, v popredí s vysokou rozhľadňou a sochou bl. Jána Pavla II. Veľkého, stvárneného ako pastiera Cirkvi na Petrovej loďke. Pod nami sa mihali farebné svetlá večerného Krakowa.

Text a foto pútnici