Lendak: Ľudové misie

mini_lendakČas od 15. do 22. mája bol pre farnosť Lendak a filiálku Tatranská Kotlina  časom zvláštnych milostí. P. Roman s p. Petrom k nám prišli ohlasovať Božie slovo, obnoviť sviatosti, povzbudiť k horlivejšiemu kresťanskému životu. Ľudové misie sa tak obnovili po 17 rokoch.

Čas od 15. do 22. mája bol pre našu farnosť Lendak a filiálku Tatranská Kotlina,  časom zvláštnych milostí. Páter Roman s pátrom Petrom z rehole minoritov, k nám prišli ohlasovať Božie slovo, obnoviť sviatosti, povzbudiť nás k horlivejšiemu kresťanskému životu. Ľudové misie sa tak obnovili po 17 rokoch.

Ich slová sa dotýkali našich sŕdc. Každý si mohol niečo odniesť. Od najmenších v našej farnosti až po tých najstarších.

Z výpovedí mnohých našich farníkov bola pre nich krásnym povzbudením obnova manželských sľubov. Každý manželský pár dostal osobitné požehnanie od kňaza, čo pre nás znamenalo úžasnú posilu.

V našej farnosti funguje od roku 2004 aj spoločenstvo Kruciáty, pri ktorého zrode stál práve P. Roman. Okrem svedectiev pozvaných členov, sme si mohli vypočuť i svedectvo nášho farníka Jána Fudalyho. Je to veľké povzbudenie, že sú aj medzi nami ľudia, ktorým sa podarilo vyhrať boj s alkoholom, a sme za nich Bohu vďační.

Naši starší a chorí  boli tiež posilnení, všetky sväté omše s misijnými kázňami mohli sledovať cez miestu káblovú televíziu, a v piatok im bola vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Aj týmto spôsobom bola celá farnosť prepojená.

Čas prišiel aj pre naše deti a mládež, mohli si uvedomiť cez slová P. Petra, aké rany zanecháva v našej duši hriech, a čo všetko sa môže stať, keď veci v našom živote nepostavíme na správne miesto.

Bol to pre nás čas sejby a teraz sa musíme o semienka zasiate do našich sŕdc starať, aby priniesli úrodu, ako v našom osobnom vzťahu s Bohom tak i v našich medziľudských vzťahoch.

Bohu vďaka za našich misionárov, cez ktorých k nám prehovoril náš Pán.

 

Foto: Archív minoriti