Marianka: Pôstna duchovná obnova MM

V sobotu 14. marca t.r. sa v areáli pútnického miesta v Marianke konala pôstna duchovná obnova spoločenstva Misia Máriina.
V sobotu 14. marca t.r. sa v areáli pútnického miesta v Marianke konala pôstna duchovná obnova spoločenstva Misia Máriina.


Duchovnú obnovu viedol minorita P. Lucián Mária Bogucki. Jej témou boli vzťahy v rodine. Približne stovka starších a mladých v čase spoločnej omše, prednášky, poklony pred Sviatosťou oltárnou a spoločnej krížovej cesty mala možnosť pookriať na duchu a dobre sa pripraviť na slávenie Veľkonočných sviatkov.

Text: lmb; foto: Jozef Fabo