Farská púť 2011 (2.deň)

put_miniČerstvo zrenovovaný Dom sv. Faustyny nám poskytol príjemné ubytovanie a odpočinok po náročnej prehliadke Soľnej bane vo Wieliczke.

Čerstvo zrenovovaný Dom sv. Faustyny nám poskytol príjemné ubytovanie a odpočinok po náročnej prehliadke Soľnej bane vo Wieliczke. Ráno nás sestričky milo prekvapili bohato prestretým stolom. Ešte raz sme si prezreli areál Sanktuária Božieho milosrdenstva, pozdravili sme Pána vo Sviatosti oltárnej v Kaplnke večnej poklony a vyviezli sme sa na rozhľadňu, ktorá poskytuje pohľad na celé mesto Krakow. Tichou modlitbou sme sa rozlúčili aj so sestrou Faustynou, pri lôžku, na ktorom odovzdala svoju dušu milovanému Pánovi.

Autobus nás potom odviezol do centra mesta Krakow. Prezreli sme si areál zámku Wawel a turistickým vláčikom sme sa previezli uličkami starého mesta. Z pamätihodností nás zaujal najmä arcibiskupský palác, v ktorom pracoval a neskôr pri svojich návštevách sa zdržiaval sv. Otec bl. Ján Pavol II. Veľký, zvyšky hradieb a barbakan, jeden z troch zachovaných v Európe, Jagelońska univerzita, námestie starého mesta s Kostolom Panny Márie a tržnicou Sukiennice a viacero kostolov.

Ďalším pútnickým zastavením bola Kalwaria Zebrzydowska. Nachádza sa tu Bazilika Panny Márie Anjelskej, ktorú spravujú františkáni. V kaplnke postulsntov sme slávili nedeľnú sv. omšu. V kaplnke Milostivého obrazu Kalvárijskej Panny Márie sme sa pomodlili za slovenský národ a zaspievali pieseň Ó, Mária bolestivá.

Niektorí zdatnejší pútnici vyšli hore na začiatok kalvárie, ktorej absolvovanie je fyzicky dosť náročné, lebo je veľmi rozsiahla. Má dve trasy – Máriinu, s 24 zastaveniami a Ježišovu, s 28 zastaveniami. Kalwaria Zebrzydowska je zaradená medzi kultúrne pamiatky UNESCO.

Pokračovali sme zastávkou vo Wadowiciach, kde sa v r. 1920 narodil Karol Wojtyla – bl. Ján Pavol II. Veľký. Tu sme sa pomodlili vo veľkom modernom chráme zasvätenom sv, Petrovi. Chrám bol postavený na počesť slávneho rodáka a z vďaky za jeho záchranu po atentáte, spáchanom na neho v r. 1981. Pri prehliadke Wadowíc sme iba prešli okolo rodného domu bl. Jána Pavla II. Veľkého, pretože dom je v rozsiahlej rekonštrukcii. Vo farskom kostole sme sa pristavili pri krstiteľnici, kde bol pokrstený, uctili sme si jeho relikviu a zaspievali sme pápežskú hymnu.

V podvečer sme sa presunuli do Harmeže. Ubytovali sme sa v kláštore minoritov. Areál bol postavený na pamiatku sv. Maximiliána M. Kolbeho, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v neďalekom koncentračnom tábore Oświencim. Deň sme zakončili prehliadkou výstavy grafík bývalého oświencimského väzňa Mariána Kolodzieja.Výtvarník bol uväznený v koncentračnom tábore ako 18 ročný aj so svojimi spolužiakmi skautmi. Z celej skupiny jediný prežil a vyštudoval akadémiu výtvarných umení. Pracoval ako scénograf v Gdańsku. Otrasné zážitky, o ktorých nedokázal hovoriť, ho sužovali až do r. 1992, keď po prekonaní mozgovej príhody začal stvárňovať svoje hrôzostrašné spomienky výtvarne. ako čierno-biele grafiky, znázorňujúce peklo koncentračného tábora – úzkosť, strach, hrôzu, rezignáciu a smrť. Prehliadka rozsiahleho výtvarného diela nami hlboko otriasla.

Text a foto pútnici