Farská púť 2011 (3. deň)

osvencim_miniTretí deň nášho putovania sme  začali sv.omšou  v kostole minoritov. Kostol je zasvätený Nepoškvrnenej Panne Márii, patrónke rádu.  Po raňajkách sme sa   presunuli do blízkeho koncentračného tábora Auschwitz - Oświencimu.

Tretí deň nášho putovania sme  začali sv.omšou  v kostole minoritov. Kostol je zasvätený Nepoškvrnenej Panne Márii, patrónke rádu.  Po raňajkách sme sa   presunuli do blízkeho koncentračného tábora Auschwitz - Oświencimu. Bol to vlastne hlavný cieľ našej púte - uctenie si pamiatky sv. Maximiliána M. Kolbeho.

 

Cez utrpenie sv. Maximiliána až po jeho mučenícku smrť, v ktorej obetoval svoj život za život spoluväzňa, sme videli neľudský spôsob života, týranie, ponižovanie a rozhodovanie o živote a smrti človeka. V Oświencime zahynulo 1,5 mil ľudí. Zo všetkých vystavených predmetov, ktoré boli svedkami utrpenia väzňov, najemocionálnejšie boli pohľady na haldy ostrihaných vlasov,  zničených kufrov, ešte označených menami ich majiteľov, zničených okuliarov, hrebeňov a iných osobných vecí, šiat, obuvi, a to od vecí dospelých, až po detské topánočky a košielky. Pamiatku sv. Maximiliána sme si uctili v bunkri hladu – v cele č. 18, kde bol zavraždený podaním fenolovej injekcie.

 

Navštívili sme aj druhú časť koncentračného tábora Brzezinku – Birkenau. Bol to ženský tábor a v ňom zomrela sv. sestra Edita Steinová. V tejto časti tábora bol  najsmutnejší pohľad na tzv. rampu, kam privážali väzňov v dobytčích vozňoch a doslov ako dobytok ich selektovali na „schopných“ a „neschopných“.

 

Silné dojmy z prehliadky koncentračných táborov sme vyvážili modlitbou posv. ruženca za všetkých tam umučených. Jednotlivé desiatky sa modlili po slovensky, poľsky, maďarsky, latinsky a chorvátsky.

 

Popoludní pokračovala naša cesta do Czenstochowej na Jasnu Góru. Ubytovali sme sa v Pútnickom dome bl. Jána Pavla II. Veľkého a hneď sme šli navštíviť Matku Božiu do Kaplnky Milostivého obrazu „Czarnej Madony“. Stredoveký rukopis uvádza, že obraz namaľoval sv. Lukáš na doske stola Svätej rodiny z Nazaretu.

 

Na sklonku dňa sme s P. Luciánom absolvovali dojímavú krížovú cestu, ktorej jednotlivé zastavenia sa nachádzajú, obklopené zeleňou, pod hradbami celého komplexu Jasnej Góry, pričom my sme kráčali k zastaveniam po hradbách.

 

Pre Milostivým obrazom Czarnej Madony sa počas dňa slúžia sv. omše, konajú pobožnosti, aj súkromná poklona pútnikov. O 21. h sa v prítomnosti pútnikov koná obrad zakrývania  Milostivého obrazu. Po modlitbách kňaz pozdravuje pútnikov. Menovite privítal aj nás, pútnikov z Bratislavy Karlovej Vsi. Za zvukov piesne Mária, Kráľovná Poľska sa obraz zastiera.

 

Text a foto pútnici