Farská púť 2011 (4.deň)

censtochova_miniDnes sme si privstali, aby sme sa mohli zúčastniť pobožnosti pri odkrývaní Milostivého obrazu. Presne o 6.oo h sa rozozvučali bubny a slávnostné fanfáry a zlatá clona z obrazu sa začala pomaly zdvíhať.

Dnes sme si privstali, aby sme sa mohli zúčastniť pobožnosti pri odkrývaní Milostivého obrazu. Presne o 6.oo h sa rozozvučali bubny a slávnostné fanfáry a zlatá clona z obrazu sa začala pomaly zdvíhať. Všetkých nás prenikol vznešený pocit, akoby sme videli prichádzať Kráľovnú z nebies medzi nás.

 

Z kaplnky Milostivého obrazu sme prešli do hlavnej baziliky. Po prehliadke nasledovala naša súkromná sv. omša v Ružencovej kaplnke. Sv. omšu celebroval P. Lucián a koncelebrovali dvaja slovenskí kňazi zo Spiša.

 

Po raňajkách sme naložili batožinu do autobusu a šli sme na prehliadku Jasnohorskej klenotnice, v ktorej okrem iných klenotov (zlaté kalichy, relikviáre, monštrancie, zlaté šperky, ornáty a pod.), najzaujímavejšie bolo rúcho Czarnej Madony. Rúcho nechali zhotoviť paulíni pri príležitosti 600. výročia darovania Milostivého obrazu. Rúcho je bohato vyšívané zlatom a posiate množstvom drahých kameňov a perál.

 

Čas do odchodu sme ešte využili na návštevu kostola sv. Barbory, pri ktorom vyviera zázračný prameň. Okolo 11.oo h sme sa vydali do ďalšieho pútnického miesta - Licheń.

 

Cestou sme sa zastavili v rodisku sv. Maximiliána M. Kolbeho v Zduńskej Woli. V jeho rodnom dome je zriadené múzeum, v ktorom sú dokumenty o jeho krste a iné písomnosti, rodinné fotografie, pôvodné zariadenie, viacero exemplárov časopisu Rytier Nepoškvrnenej, ktorý vydával a v časti jednej miestnosti je drevorezbami zobrazené jeho utrpenie a smrť v koncentračnom tábore. Navštívili sme aj farský kostol. Tu nás sprevádzal miestny farár, ktorý nám priblížil aj menej známe obdobie z misijného života P. Kolbeho v Japonsku. Zdôraznil, že v tomto kostole bol sv. Maximilián pokrstený, birmovaný a slúžil tu svoju prvú sv. omšu v Poľsku.

 

Pred 19.oo h sme prišli do pútnického miesta Licheń. Nachádza sa tu najväčší chrám v Poľsku, zasvätený Bolestnej Panne Márii, ktorý v r. 2005 sv. Otec bl. Ján Pavol II. Veľký povýšil na baziliku minor. Je to druhé najznámejšie pútnické miesto v Poľsku. Podobne ako v Czenstochovej zúčastnili sme sa o 21.oo h obradu zakrývania Milostivého obrazu Matky Božej, nazývanej pútnikmi Bolestná Kráľovná Poľska.

 

Text a foto pútnici