Farská púť 2011 (5.deň)

Lichen_miniJe streda, polovičku nášho putovania už máme za sebou. Všetci dobre odpočinutí a vyspatí v komfortnom prostredí ubytovacieho komplexu Domu pútnikov Arka, s očakávaním ďalších krásnych zážitkov, sme vykročili na prehliadku pútnického areálu Matky Božej Licheńskej.

Je streda, polovičku nášho putovania už máme za sebou. Všetci dobre odpočinutí a vyspatí v komfortnom prostredí ubytovacieho komplexu Domu pútnikov Arka, s očakávaním ďalších krásnych zážitkov, sme vykročili na prehliadku pútnického areálu Matky Božej Licheńskej.

 

V starostlivo upravenom parku sme si prezreli zaujímavé súsošie sv. Petra – v dolnej časti bol zobrazený ako rybár so sieťou a v hornej už ako apoštol s kľúčmi od Božieho kráľovstva. V hustej zeleni parku sú rozmiestnené viaceré kaplnky – Mariánska, Czenstochowskej Panny Márie, sv. Maximiliána M. Kolbeho, kaplnka Posledného zjavenia Panny Márie v grablińskom lese, Nepoškvrneného počatia Panny Márie a iné. Na okraji parku sa nachádza kostol sv. Doroty, v ktorom bol pôvodne umiestnený Milostivý obraz Bolestnej Kráľovnej Poľska.

 

Nachádza sa tam aj veľa pomníkov – bl. Jána Pavla II. Veľkého, Stefana kardinála Wyszyńskiego, prímasa Poľska, obetí Katyńskeho lesa, politických väzňov, väzňov odvlečených na Sibír, kňaza Juraja Popieluszku, umučeného za totality a ďalšie.

 

Je tu vybudovaná zvláštna kalvária. Ide o umelo vystavaný vrch z kameňov, medzi ktorými sú aj kamene privezené zo Svätej zeme –  Nazaretu, Golgoty, Olivovej hory, rieky Jordán. Kalvária je 25 m vysoká. Hore vedie krížová cesta ako labyrint s jaskynkami, kaplnkami a výjavmi jednotlivých zastavení.

 

Dnešná sv. omša pre nás sa slúžila v kaplnke bl. o. Stanislava Papczyńskiego. Táto kaplnka  a ešte niekoľko ďalších, sa nachádza v dolnej časti veľkolepej baziliky Matky Božej Licheńskej.

 

Najväčšiu zásluhu na postavení baziliky má kňaz Eugeniusz Makulski, ktorý bol jej autorom a realizátorom. T.č. žije v kláštore Spoločnosti kňazov mariánov v Licheni. Hlavnou architektkou bola Barbara Bielska, ktorá pracovala s tímom 19 architektov, inžinierov a ďalších odborníkov. Bazilika je 44 metrov vysoká , jej plocha meria 10.000 štvorcových metrov, má 3.000 miest na sedenie a 10.000 miest na státie. Priestor pred bazilikou je tak rozľahlý, že sa naň zmestí 250.000 ľudí. Interiér baziliky nás tak uchvátil svojou majestátnosťou a nádherou, že sa to nedá ani opísať, ale treba ho vidieť.

 

Na záver pobytu v Licheni sme sa vyviezli na vežu baziliky do výšky 140 m, odkiaľ bol prekrásny výhľad na celý areál a do širokého okolia.

 

Dnes sme mali pred sebou už len dlhú cestu do Gdańska. Po príchode sme si ešte stihli prezrieť večerné prístavné mesto.

 

Text a foto pútnici