Farská púť 2011 (6.deň)

Gdanski_miniNapriek predpovedi nepriaznivého počasia, zobudili sme sa do slnečného rána a tak sme po raňajkách vyšli do starého mesta, aby sme si na dennom svetle prezreli znovupostavené, vojnou zničené domy.

Napriek predpovedi nepriaznivého počasia, zobudili sme sa do slnečného rána a tak sme po raňajkách vyšli do starého mesta, aby sme si na dennom svetle prezreli znovupostavené, vojnou zničené domy. V historickom centre mesta na Dlhom trhu sa nachádza Dvor Artuša, kedysi dom najbohatších kupcov, dnes miesto stretnutí osobností sveta, politiky, kultúry a vedy. Pred Dvorom stojí od r. 1663 Neptunova fontána, symbol mesta. Vedľa Dvora stojí gdańská radnica. Na južnej hrane radničnej veže sú umiestnené slnečné hodiny s latinským nápisom „Tieňom sú naše dni“. Dlhý trh na jednom konci uzatvára Zlatá brána, ktorá patrí k najvýznamnejším objektom mesta. Výrazná je na nej inštalácia ôsmich sôch, ktoré symbolizujú vlastnosti a postoje ľudí – predstavujú mier, slobodu, bohatstvo, spravodlivosť, múdrosť. Na opačnom konci je Zelená brána, v ktorej je v súčasnosti umiestnená časť zbierok Národného múzea. Gdańsk je jedným z najstarších a najkrajších poľských miest, je prezývaný hlavné svetové mesto jantáru.

 

Na moste nad riekou Moltavou sme si urobili zopár snímok s pohľadom na stredoveký žeriav, ktorý patrí k panoráme mesta. Bol to najväčší prístavný výťah Európy v minulosti.

 

Autobusom sme sa potom presunuli do časti mesta, v ktorej sa nachádzajú lodenice – Stocznie Gdańskie. Významnou udalosťou bol štrajk robotníkov týchto lodeníc v r. 1970, ktorý podnietil ďalšie masové štrajkové hnutia v auguste 1980, čo bol začiatok pádu komunizmu. Svet sa dozvedel, čo znamená Solidarita a kto je Lech Walesa. Pred bránou lodenice je postavený monumentálny pamätník  padlým zamestnancom lodeníc.

 

V prehliadke mesta sme pokračovali návštevou mestskej časti Oliwa, kde sa nachádza Oliwská katedrála. Je postavená prevažne v gotickom slohu, ale hlavný vchod a kazateľnica sú barokové. Oliwská katedrála má dva organy. Mali sme šťastie vypočuť si krásny organový koncert, na ktorom odzneli Svadobný pochod od F. Mendelsona-Bartholdyho, Schubertovu Ave Máriu a Bachovu Fugu. Jedna pasáž koncertu pozostávala zo zvukov zvončekov, trúb a bubnov, na ktoré „hrali“ barokoví anjeli inštalovaní po obvode organových píšťal.

 

Ďalšou zastávkou boli Sopoty, mesto známych festivalov populárnej piesne. Prešli sme sa po kúpeľnom areáli, po historickom móle a niektorí naši otužilci si ochladili nohy v chladnej vode Baltiku.

 

Popoludní sme sa previezli starou pirátskou loďou po rieke Moltave až k ústiu Baltického mora. Po oboch stranách rieky sme mohli sledovať doky, prekladiská a obrovské námorné nákladné lode. Pôžitok z plavby znásobovalo vynikajúce počasie a príjemná pohoda. Plavba smerovala k Westerplatte, kde sa 1.septembra 1939 začala 2. svetová vojna, počas ktorej 90% mesta Gdańsk zostalo v ruinách. Na tomto mieste sa nad morom vypína pamätník padlým hrdinom Westerplatte.

 

Cestou z prístaviska sme navštívili kostol sv. Brigity, ktorý bol počas 2. svetovej vojny tiež značne poškodený. Teraz sa postupne rekonštruuje a hlavný oltár má byť zhotovený z jantáru.

 

Dnešnú sv. omšu sme slávili vo večerných hodinách v kostole minoritov zasvätenom Najsvätejšej Trojici. Kostol bol počas 2. svetovej vojny taktiež značne poškodený a doteraz sa postupne rekonštruuje a vracajú sa do neho vzácne mobiliáre, ktoré boli počas vojny ukryté.

V súčasnosti sa za pomoci zbierok a sponzorov rekonštruuje veľmi cenný historický organ, ktorý je najväčší v celej prímorskej oblasti. Ďalšou cennou historickou pamiatkou je kríž s ukrižovaným Kristom, ktorý ľudia považujú za zázračný a utiekajú sa k nemu so svojimi prosbami, ktoré sú často vyslyšané. V sanktuáriu, ktoré bolo celkom zničené sa rekonštruuje krídlový oltár sv. Františka z Assisi. Zaujímavosťou je, že zo starého zničeného oltára sa zachoval nepoškodený práve sv. František.

 

Text a foto pútnici