Farská púť 2011 (8.deň)

Nepokalanov_miniPosledný deň nášho putovania. Sme v Nepokalanove. Nepokalanov je pútnické kláštorné mestečko Nepoškvrnenej Panny Márie. Založil ho sv. Maximilián M. Kolbe v r. 1927...

Posledný deň nášho putovania. Sme v Nepokalanove. Nepokalanov je pútnické kláštorné mestečko Nepoškvrnenej Panny Márie. Založil ho sv. Maximilián M. Kolbe v r. 1927 a preniesol sem tlačiareň časopisu Rytier Nepoškvrnenej z Grodna. V súčasnosti je tlačiareň vybavená najmodernejšou tlačiarenskou technikou. Mesačne vytlačí 120.000 výtlačkov  mariánskych časopisov, venuje sa aj tlačeniu kníh.. Exkurzia v tlačiarni nás veľmi zaujala.

 

Mestečko sa pod vedením sv. Maximiliána a s požehnaním Nepoškvrnenej sľubne rozvíjalo. V r. 1939 tu pôsobilo 700 rehoľných bratov, v osemdesiatych rokoch minulého storočia tu bolo 300 bratov a teraz tu žije a pracuje 150 bratov minoritov.

 

Pôvodný areál tvorili drevené baraky. Dnes sú zrekonštruované a je pristavených niekoľko ďalších objektov, medzi nimi aj malá nemocnica a hasičská zbrojnica. Minoriti v Nepokalanove sú jediný kláštor, ktorý má aktivny hasičský zbor. Zbor sa zapája do súťaží a aj v nich vyhráva. Bohatá činnosť hasičského zboru je zdokumentovaná v hasičskom múzeu.

 

Dnešnú sv. omšu nám slúžil P. Lucián v pôvodnej drevenej kaplnke  Márie, ktorý vybudoval ešte sv. Maximilián a zhromažďoval tu svojich rehoľných bratov. Po sv. omši sme sa presunuli do múzea sv. Maximiliána, ktoré ja magnetom pre návštevníkov a je v jednej z prvých drevených budov, ktoré postavil pre svojich bratov. Pred  kaplnkou sa nachádza jedna z najväčších pamiatok po sv. Maximiliánovi – socha Nepoškvrnenej, ktorá je chránená pred vandalmi nepriestrelným sklom.

 

Základy impozantnej baziliky v tvare kríža, ktorú postavili sami rehoľní bratia po 2. svetovej vojne, položil ešte sv. Maximilián. V chráme dominuje hlavný oltár Nepoškvrnenej Panny Márie. Nad miestom, kde sa spájajú obe ramená krížového pôdorysu, sa nachádzajú hodiny zabudované v strope. Ich mechanizmus je najpresnejší v celom Poľsku. Naľavo od hlavného oltára je kaplnka s plastikou Nepoškvrnenej a sv. Maximiliána, ktorý jej podáva zemeguľu. Plastika je vyjadrením slov, ktoré boli mottom sv. Maximiliána: „Bojovať za Nepoškvrnenú a dobyť pre ňu celý svet“.

 

Ešte kupujeme posledné suveníry, nastupujeme do autobusu a odchádzame domov.

 

Naša púť, ktorá bola venovaná 70. výročiu mučeníckej smrti sv. Maximiliána M. Kolbeho, nás obohatila predovšetkým duchovnými zážitkami, ktoré ako dúfame, upevnia našu vieru. Okrem toho sme spoznali aj kus histórie a krajiny našich severných susedov.

 

Ďakujeme P. Luciánovi M. Boguckemu za zorganizovanie tejto, po každej stránke vydarenej púte, vyslovujeme mu veľké „Pán Boh zaplať“ a vyprosujeme mu Božie požehnanie a  orodovanie Nepoškvrnenej Panny Márie.

 

Text a foto pútnici